Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Byggevarers brandmodstandsevne

Byggevarers og bygningsdeles brandmodstandsevne beskrives i det europæiske system ud fra følgende ydeevnekriterier:

  • R for bæreevne
  • E for integritet
  • I for isolation

Bæreevnen, R, er konstruktionens ydeevne i det tidsrum ydeevnen er opretholdt ved standardiseret brandprøvning angivet i minutter, f.eks. 30, 60, 90 eller 120.

Integritet, E, for en adskillende bygningsdel indebærer, at der ikke sker gennemtrængning af flammer eller varme gasser i et angivet tidsrum.

Isolation, I, for en adskillende bygningsdel indebærer, at der ikke indtræder betydelig varmetransport til den ikke brandpåvirkede side i et angivet tidsrum.

Se mere herom i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” side 47ff.

Header

Kommissionens beslutninger

Header

Vær opmærksom på at dette dokument kan være uddrag fra en eller flere kommissionsbeslutninger.