Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Byggevareforordningen (CPR)

Find byggevareforordningen med ændringer på nedenståenden link (nyt vindue):

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (EUR-Lex)

Byggevarelovgivning i andre EU lande

Produktkontaktpunkt – en hjælp til eksportører

Selvom Byggevareforordningen (CPR) siden 1. juli 2013 har været en del af lovgivningen i alle EU lande, vil alle lande stadig have deres egne regler for anvendelse af byggevarerne.

I Danmark har reglerne udspring i Bygningsreglementet (BR10) på byggeområdet og Vejdirektoratets samt Banedanmarks regler på vej og baneområdet.

CPR medfører et krav om, at alle lande etablerer et Produktkontaktpunkt, hvor virksomheder fra udlandet kan spørge ind til, hvilken lovgivning der er på specifikke anvendelsesområder.

Disse kontaktpunkter skal være etableret senest 1. juli 2013.

I Danmark har man siden 2007 kunne spørge byggevareinfo.dk om, hvilke regler der er gældende.

Eksporterer du eller tænker du på at eksportere din byggevare til et andet land, har du mulighed for at spørge til landets lovgivning på deres Produktkontaktpunkt.

Det danske Produktkontaktpunkt har fungeret siden marts 2012.