Forside
Kend din byggevare
Nyheder
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Byggevareforordningen (CPR)

Find byggevareforordningen med ændringer på nedenståenden link (nyt vindue):

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (EUR-Lex)

LOVGIVNING

Byggevareforordningen (CPR)

Byggevareforordningen (CPR) bygger på det samme fundament af obligatoriske harmoniserede standarder og frivillige ETA'er som Byggevaredirektivet (CPD) og i dagligdagen er der ikke store ændringer, men du skal alligevel være opmærksom på en del ændringer i forhold til tidligere.

En stor del af de harmoniserede standarder skal revideres og indtil det sker, er der en del regler fra CPR, der på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i standarderne.

Du skal især være opmærksom på at:

  • Ydeevnedeklaration (DoP) – i stedet for overensstemmelseserklæring
  • CE-mærkning på byggevaren (hvis muligt) – i stedet for frit valg
  • Elektronisk levering af DoP – se betingelserne på Byggevareinfo.dk
  • Brugsanvisning/monteringsvejledning skal følge med – gælder alle byggevarer
  • Sikkerhedsdatablad (REACH) leveres med DoP – hvis man er underlagt REACH
  • Aktørers forpligtelser skærpes – Beskrevet i CPR
  • Produktkontaktpunkter i alle lande – eksisterede ikke under CPD
  • Revision af Anneks ZA i standarder - løbende
  • Bæredygtighed – løbende.

Det nye 7. væsentlige krav om ”bæredygtighed” bliver først et krav, når de harmoniserede standarder, på bestilling fra EU-kommissionen, bliver revideret. Alle de harmoniserede standarder skal revideres og som minimum skal der ske en ændring af Anneks ZA, både i henhold til den nye terminologi i CPR og især CE-mærkning og ydeevnedeklarationen skal beskrives i de enkelte standarder.

Indtil denne revision er på plads, er det vigtigt at følge de regler, der er i CPR.

Udstedelse af en ETA (Europæiske teknisk vurdering) er stadig en frivillig måde at CE-mærke sin byggevare på, hvis der ikke findes en harmoniseret standard – se hvordan her.

Header

Ydeevnedeklaration på hjemmesiden

Header

Læs om betingelserne for hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på en hjemmeside.

Forordning Nr. 157/2014 af 30. oktober 2013 (PDF)