Forside
Kend din byggevare
Nyheder
CE-mærkning af byggevare
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Attest for byggevarens ydeevnes konstans

Inden et produkt kan CE-mærkes, skal både den og producenten kontrolleres af et notificeret organ, der udsteder en attest for byggevarens ydeevnes konstans.

Det indebærer både:

  1. Bestemmelse af varetypen (produktegenskaber)
  2. Certificering af producentens egen produktionskontrol (FPC),
System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans 1+ 1 2+ 3 4

Opgavefordeling mellem producent og det notificerede organ i Byggevareforordningen
” Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)”

Opgaver for producenten Bestemmelse af varetypen Typeprøvning/Typeberegning x x
Fabrikkens egen produktionskontrol x x x x x
Yderligere prøvning af stikprøver udtaget på fabrikken x x x
Ydeevnedeklaration (DoP)/teknisk dokumentation x x x x x
CE mærkning x x x x x
Opgaver for det notificerede organ Bestemmelse af varetypen Typeprøvning/Typeberegning x x x
Indledende inspektion af fabriksanlæg og produktionskontrol x x x
Overvågning af produktionskontrol x x x
Kontrolprøvning af stikprøver x
Attest for byggevarens ydeevnes konstans x x
Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol (certifikat) x