Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Byggevarers reaktion mod brand

Ved byggevarers reaktion på brand forstås byggevarens bidrag til en brand i det rum branden opstår. Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser:

  • A1 byggevarer, som ikke medvirker til brand
  • A2 byggevarer, hvis medvirken til brand er yderst begrænset
  • B byggevarer, hvis medvirken til brand er meget begrænset
  • C byggevarer, som i begrænset udstrækning medvirker til brand
  • D byggevarer, hvis medvirken til brand kan accepteres
  • E byggevarer, som i relativt stor udstrækning medvirker til brand
  • F betyder, at det ikke er dokumenteret, at produktet lever op til et klassifikationskrav.

Se ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, hvor der også findes redegørelse gulvbelægninger og tagdækninger samt for tillægsklasser side 46.

Header

Kommissionens bestemmelser

Header

Vær opmærksom på at et eller flere af disse dokumenter kan være uddrag fra en eller flere kommissionsbeslutninger.