Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Hvem har ansvaret?

Det er producentens eller importørens ansvar, at byggevarer lever op til de krav, der stilles for, at de kan CE-mærkes eller mærkes med Godkendt til drikkevand og dermed lovligt kan markedsføres og sælges i Danmark.

Alle byggeriets parter har dog et medansvar for, at der anvendes lovlige byggevarer:

  • Rådgiveren skal udforme beskrivelser og bygningstegninger, så de egenskaber, som byggevaren skal opfylde i det bestemte byggeri, fremgår
  • Entreprenører og håndværkere skal kunne dokumentere, at de byggevarer, som de anvender i byggeriet, er CE-mærkede eller Godkendt til drikkevand.
  • Forhandlere og importører skal sikre sig at de byggevarer, de sælger, er korrekt CE-mærkede /Godkendt til drikkevand, hvis det er obligatorisk. Desuden skal forhandleren markedsføre byggevaren korrekt.

Byggevareforordningen definerer 4 typer ”erhvervsdrivende”:

Fabrikanten
Enhver fysisk eller juridisk person som fremstiller en byggevare eller får en sådan vare konstrueret eller fremstillet og markedsfører denne vare under sit navn eller varemærke.

Distributør
Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør en byggevare tilgængelig på markedet.

Importør
Enhver fysisk eller juridisk person der er etableret i Unionen og som bringer en byggevare fra et tredjeland i omsætning på EU-markedet.

Bemyndiget repræsentant
Enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant på at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelse af specifikke opgaver.

Fabrikanten har ansvaret for at udarbejde dokumentation, ydeevnedeklaration og CE-mærke byggevaren, men importør og distributør (forhandler) har et klart ansvar for at de byggevarer, de markedsfører og sælger er CE-mærkede.

Du kan læse mere om det specifikke ansvar i BEK nr. 688 af 17/06/2013 Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer og Byggevareforordningen (EU nr. 305/2011).

Byggevarer i kontakt med drikkevand
Byggevarer der skal have en ”Godkendt til drikkevand” er underlagt kravene i BEK nr. 31 af 21.1.2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Du kan læse mere om kravene på hjemmesiden godkendttildrikkevand.dk