Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Anmeldelsesblanket

Hvis du har mistanke om ulovlige byggevarer, kan du anmelde dette til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Udflytning af markedskontrollen

Regeringen præsenterede med Bedre Balance II i januar 2018 en plan for flytning af statslige arbejdspladser. I denne forbindelse er det besluttet, at opgaven med markedsovervågning af byggevarer skal overgå til det nyetablerede Center for Markedsovervågning, der hører under Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Sikkerhedsstyrelsen vil som led i overdragelsen varetage den sagsforberedende del af opgaven for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (på baggrund af en delegationsaftale), indtil opgaven overgår endeligt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil frem til overdragelsen fortsat have afgørelseskompetencen på området.

Udfyldelse af blanketten:
Alle felter med stjerne skal udfyldes, før det er muligt at sende blanketten. Ved anmeldelse af flere byggevarer og / eller virksomheder, udfyldes én blanket for hvert produkt og / eller virksomhed.

Når blanketten er udfyldt, sendes den til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vha. e-mailknappen på blanketten.

Bemærk at anmeldelser er omfattet af reglerne om aktindsigt. Styrelsen kan derfor kun undtage udlevering af oplysninger under særlige omstændigheder. Det betyder således også, at anmelders identitet i de fleste tilfælde vil være en del af de oplysninger, som styrelsen vil være forpligtet til at udlevere i tilfælde af en aktindsigtsanmodning i den pågældende sag.


For at udfylde anmeldelsesblanketten skal du trykke her


Yderligere vejledning:
Kan fås ved henvendelse til mobyg@tbst.dk

Tilbage til forsiden