Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Indbydelse til konference om bedre muligheder for import og eksport af byggematerialer (konferencen HAR fundet sted)

23.04.2007

Konferencen, der foregår onsdag den 16. maj kl. 13.00 til 17.00, sætter fokus på de problemer og begrænsninger byggesektoren oplever med at anvende en række byggematerialer, der anvendes i nabolandene. Hvad kan der gøres ved problemerne, især på kortere sigt? Hvordan fjernes barriererne for handelen over landegrænserne?

I en lille åben økonomi som den danske er det vigtigt at undgå fordyrende hindringer for samhandlen over grænserne. Kun fri vareudveksling kan sikre en effektiv og konkurrencedygtig byggesektor.

Nationale særkrav indeholdt i normer og standarder besværliggør samhandlen. Det er vigtigt at undgå en gentagelse af situationen i 2006, med materialemangel, som ikke kunne dækkes af import fra andre EU-lande.

På den lange bane kan fuld europæisk harmonisering løse de fleste problemer, men det er en langsom proces, der ikke løser virksomhedernes problemer her og nu.

Formålet med konferencen er dels at synliggøre problemerne, dels diskutere praktiske løsninger, der kan sættes i gang hurtigt. Det er vigtigt at prioritere indsatsen, der hvor den vil få størst effekt og sammentænke den på en fornuftig måde med de initiativer Erhvervs- og Byggestyrelsen har sat i gang.

Konferencen, der arrangeres af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Konkurrencestyrelsen, foregår hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø.

Tilmelding skal ske til Tina Delvig: td@ebst.dk