Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Forbrugerne vildledes om reflektiv isolering

03.03.2009

Erhvervs- og Byggestyrelsen stopper ulovlig markedsføring af isoleringsmaterialer. Både byggefirma, leverandør og importør risikerer erstatningssager fra forbrugere og bøde fra myndighederne.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har konstateret, at markedsføringen af isoleringsmaterialet reflektiv isolering mange steder er ulovlig.

I flere tilbudsaviser og på hjemmesider markedsføres reflektivt isoleringsmateriale (blandt andet af mærket Airflex) for sin energibesparende effekt. Produktets egenskaber sidestilles fejlagtigt med almindelig 200 mm masseisolering.

Samtidig anvendes CE-mærkning af visse typer af reflektiv isolering som et kvalitetsstempel. CE-mærket er ikke et kvalitetsstempel, men angiver blot hvilke egenskaber, en byggevare har.

En forbruger, der har fået udført et arbejde i strid med bygningsreglementets krav til isolering fordi reflektiv isolering er anvendt forkert, vil kunne rejse et erstatningskrav mod det byggefirma, der har udført arbejdet. Erstatningsansvaret kan desuden rettes mod den leverandør, der har solgt produktet med fejlagtige oplysninger om produktets egenskaber og mod den importør, der har importeret produktet.

Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemfører løbende markedskontrol af byggevarer på det danske marked.  Formålet er at sikre forbrugerne mod ulovlige byggevarer eller ulovlig markedsføring af byggevarer.

Erhvervs- og Byggestyrelsen politianmelder forhandlere/importører, der overtræder reglerne om markedsføring og salg af byggevarer. Det gælder også ulovlig markedsføring af reflektiv isolering.

 

Fakta

Af den nye bekendtgørelse om markedskontrol og CE-mærkning fremgår, at markedsføring af byggevarer ikke må ske ved anvendelse af urigtige eller mangelfulde angivelser, der er egnet til at vildlede om varens lovlige anvendelse i byggeri eller om varens egenskaber.

Det er således lovligt at sælge og anvende reflektiv isolering, forudsat at bestemmelserne om brand og isolering i bygningsreglementet, BR08, overholdes.

Det betyder, at produktets specielle egenskaber og forudsætningerne for at kunne opnå produktets virkning må kendes for at kunne anvende produktet lovligt. Derfor bør forhandleren udover disse egenskaber kunne redegøre for konstruktioner, der lovligt kan udføres i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser.

Bygningsreglementet, BR 08, indeholder krav til nybyggeri og krav, der skal opfyldes ved en række ombygninger og efterisoleringsarbejder. Regler om beregning af varmetab for konstruktioner med reflektiv isolering fremgår af kap. 7.1 stk. 6, som henviser til DS 418 Beregning af bygningers varmetab.