Roller og forpligtigelser

Sidst opdateret 10/12/2020

Introduktion til roller og forpligtigelser

Sidst opdateret 10/12/2020

Byggevareforordningen definerer fire typer af erhvervsdrivende, som har ansvar for at byggevarer, der er underlagt en harmoniseret standard eller en ETA, sælges med den lovpligtige ydeevnedeklaration og CE-mærkning.

 

De fire typer er:

Hvilken aktørrolle har du i forhold til byggevarer?

Sidst opdateret 10/12/2020

Diagrammet nedenfor kan hjælpe dig med at afklare, hvilken aktør du er - og dermed dine forpligtigelser i henhold til byggevareforordningen.