Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Byggevareforordningen (CPR)

Find byggevareforordningen med ændringer på nedenståenden link (nyt vindue):

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 (EUR-Lex)

Byggevare
forordningen
/dansk
Construction Products
Regulation
(CPR)
Byggevare
direktivet
/dansk
Construction Products
Directive
(CPD)
CE-mærkning CE marking CE-mærkning CE marking
Ydeevnedeklaration Declaration of performance/DOP EF-overensstemmelseserklæring EC Declaration of Conformity
EF–typeattest EC Certificate of Conformity
Notificeret organ Notified body Autoriseret certificeringsorgan Approved certification body
Typeprøvning Type testing Førstegangsprøvning ITT – Initial Type Testing
Typeberegning Type calculation ITC – Initial Type Calculation
Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans Assessment and verification of constancy of performance Attestering af overensstemmelse med tekniske specifikationer Attestation of conformity with technical specifications
Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans Systems of assessment and verification of constancy of performance Ordninger for attestering af overensstemmelse Methods of control of conformity
System 1 og 1+
Attest for byggevarens ydeevnes konstans
Certificate of constancy of performance of the product EF-typeattest EC Certificate of Conformity
System 2+
Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol
Certificate of conformity of the factory production control EF-typeattest EC Certificate of Factory Production Control
System 3
Bestemmelse af varetypen
Determination of the product-type Førstegangsprøvning af varen (ITT-rapport) Initial type-testing (ITT-report)
Europæisk vurderingsdokument European Assessment Document
EAD (uofficiel forkortelse - findes ikke i CPR)
1) Europæisk teknisk godkendelse

2) Retningslinjer for den europæiske tekniske godkendelse
1) European technical approval/ETA, kendt som en CUAP (common understanding assesment procedure)

2) Guidelines for European technical approval, kendt som en ETAG-guideline
Tekniske vurderingsorganer Technical Assessment Bodies
TABs (officiel forkortelse - findes i CPR)
Godkendelsesorgan
Medlemmer af EOTA
(i DK ETA-Danmark)
Approval Body member of EOTA