Forside
Aktuelt
Markedsovervågning
Standarder
English
 

Byggevare
forordningen
/dansk
Construction Products
Regulation
(CPR)
Byggevare
direktivet
/dansk
Construction Products
Directive
(CPD)
CE-mærkningCE markingCE-mærkningCE marking
YdeevnedeklarationDeclaration of performance/DOPEF-overensstemmelseserklæringEC Declaration of Conformity
  EF–typeattestEC Certificate of Conformity
Notificeret organNotified bodyAutoriseret certificeringsorganApproved certification body
TypeprøvningType testingFørstegangsprøvningITT – Initial Type Testing
TypeberegningType calculation ITC – Initial Type Calculation
Vurdering og kontrol af ydeevnens konstansAssessment and verification of constancy of performanceAttestering af overensstemmelse med tekniske specifikationerAttestation of conformity with technical specifications
Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnens konstansSystems of assesment and verification of constancy of performanceOrdninger for attestering af overensstemmelseMethods of control of conformity
System 1 og 1+
Attest for byggevarens ydeevnes konstans
Certificate of constancy of performance of the productEF-typeattestEC Certificate of Conformity
System 2+
Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol
Certificate of conformity of the factory production controlEF-typeattestEC Certificate of Factory Production Control
System 3
Bestemmelse af varetypen
Determination of the product-typeFørstegangsprøvning af varen (ITT-rapport)Initial type-testing (ITT-report)
Europæisk vurderingsdokumentEuropean Assesment Document
EAD (uofficiel forkortelse - findes ikke i CPR)
1) Europæisk teknisk godkendelse

2) Retningslinjer for den europæiske tekniske godkendelse
1) European technical approval/ETA, kendt som en CUAP (common understanding assesment procedure)

2) Guidelines for European technical approval, kendt som en ETAG-guideline
Tekniske vurderingsorganerTechnical Assessment Bodies
TABs (officiel forkortelse - findes i CPR)
Godkendelsesorgan
Medlemmer af EOTA
(i DK ETA-Danmark)
Approval Body member of EOTA