Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Røgalarmer

27.08.2014

På denne side kan forbrugerne løbende holde sig orienteret om indsatsen og få svar på eventuelle spørgsmål.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (tidl. Energistyrelsen) har fået foretaget en risikovurdering af de syv røgalarmer på det danske marked, som styrelsen har konstateret ikke lever op til produktstandarden. Der er konstateret to røgalarmer på det danske marked, som vurderes at udgøre en væsentlig risiko for personfare. Vurderingen er foretaget af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Forbrugerne bør selv tjekke, om deres røgalarmer har den modelbetegnelse, som er omfattet af påbuddene og tilbagekaldelsen. Forbrugeren kan tjekke sin røgalarms modelbetegnelse på undersiden af alarmen, hvor der typisk findes en etiket, hvor der er angivet følgende:

Sådan finder du din røgalarms model:

Demonter røgalarmen fra soklen – typisk på undersiden sidder en etiket, hvor flg. er angivet:

ABUS HSRM20000

Billedet er kun til illustration.

Nedenstående tabel viser de 13 modeller af røgalarmer i den fælles nordiske indsats, som ikke er i overensstemmelse med produktstandarden EN 14604:2005/AC:2008

Model

Solgt på det danske marked

Note

Biltema DSB 235-0225

Nej

No Flame 83198

Ja

Tilbagekaldt i Danmark

MARQUANT 442-027

Nej

Schneider Electric MTN 548520

Ja

Stop markedsføring og salg

ABUS HSRM20000

Ja

Stop markedsføring og salg

NEXA GNS-2236

Ja

Stop markedsføring og salg

DELTRONIC D-1231

Nej

HOUSEGARD SA305S

Ja

Stop markedsføring og salg

Proove JB-S01

Nej

Tilbagekaldt i Sverige

NEXA KD-134 A

Ja

Stop markedsføring og salg

Snapalarm SA 0109

Ja

Tilbagekaldt i Danmark og Sverige

RUSTA KD-101LD

Nej

PowerFern AB PF-810AC

Nej

Tilbagekaldt i Sverige


Forbrugerne skal være opmærksomme på, at de pågældende røgalarmmodeller kan være solgt under forskellige varemærker samt i forskellig indpakning, hvorfor man som forbruger bør tjekke selve modelbetegnelsen bagpå sin røgalarm.

Følgende røgalarmer blev testet og bestod afprøvningerne og er i overensstemmelse med produktstandarden EN 14604:2005/AC2008.

  • Housegard SA420WS
  • IIR-sII
  • Almost invisible CCTSA53200 130325
  • Sartano fotoelektrisk røgalarm HS-102
  • Patrull (29HIKC)
  • PS-1201
  • Siemens Delta Reflex SD230N
  • System LINK 820613(S1211J) Classic
  • Jalo Kupu (J1-A-010)
  • Jacob Jensen ionization

I forbindelse med den fælles nordiske indsats, har Boverket i Sverige udsendt følgende pressemeddelelse.

Styrelsen opfordrer samtidig forbrugerne til jævnligt at vedligeholde sine røgalarmer ved bl.a. at skifte batteri og tjekke at de virker.