Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Information om kontrolbesøg

Når vi kommer på kontrolbesøg vil vi bede dig dokumentere, at de elementer, du bruger er CE-mærkede og opfylder kravene i Bygningsreglementet.

Hvordan gennemføres markedsovervågning?

Markedsovervågningsindsatserne udvælges af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og planlægges i tæt samarbejde med de relevante brancheorganisationer. Enkelte indsatser koordineres med myndighederne i de øvrige EU-lande.

En indsats består af både en informations- og en kontroldel.

Information
Indsatsen rettes mod alle led i kæden: producent, importør, forhandler, entreprenør og byggepladsleder. Formålet er for det første at informere om den konkrete indsats. Derudover er hensigten også at informere om de regler, der er knyttet til den pågældende vare. Endelig skal kontrollen sikre, at samtlige aktører kender deres ansvar.

Kontrol og test
Formålet med kontrollen er at få fjernet de byggevarer, der ikke lever op til lovgivningskravene. Kontrollen omfatter dokumentkontrol og i nogle tilfælde egentlige laboratorietest af varens egenskaber.
En typisk indsats vil bestå af ca. 15 kontrolbesøg.

Evaluering
Efter at hver indsats er gennemført, evaluerer styrelsen i samarbejde med branchepanelet indsatsen. Eventuel opfølgning tilrettelægges i samarbejde med de relevante brancheorganisationer.