Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 
Information om kontrolbesøg

Når vi kommer på kontrolbesøg vil vi bede dig dokumentere, at de elementer, du bruger, er CE-mærkede og opfylder kravene i Bygningsreglementet.

Ulovlige byggevarer?

Har du mistanke om ulovlige byggevarer, kan du anmelde det til Energistyrelsen.

LOVGIVNING

Regler for markedsovervågning

Formålet med markedsovervågningen er at sikre, at alle byggevarer, der markedsføres, sælges og anvendes i Danmark, er sikre og sunde og handles i fair konkurrence.

/file/634266/TBST-2016-Kend-din-byggevare-Illustration-CE-maerket-2.png


Europæisk og dansk regelsæt

Markedsovervågningen af byggevarer gennemføres på baggrund af både europæisk og dansk regelsæt.

De overordnede rammer for markedsovervågning for samtlige produktområder fastlægges dels i Byggevareforordningen, dels i Indre markedspakken for varer.

De konkrete rammer for den danske markedsovervågning af byggevarer fastsættes i byggelovens §§ 31 A-E og markedskontrolbekendtgørelse nr. 688, herunder mulige sanktioner i forbindelse med overtrædelse af reglerne.