Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
English
 

Gældende standarder

Søg i listen med fritekst søgning eller efter bestemte standardgrupper

Det er herunder muligt at søge på en gruppe af byggevarer
eller benytte fritekstfeltet. Funktionerne kan kombineres.

Denne liste viser dig hvilke byggevarer, der skal CE-mærkes. Listen indeholder standardernes navne, numre, tidspunktet for hvornår CE-mærkning er mulig, og hvornår CE-mærkning er obligatorisk.

Tillæg til standarder
Listen indeholder ikke eventuelle tillæg, såkaldte annekser, til standarderne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at datoerne på listen kun gælder for hovedstandarderne – dermed ikke nødvendigvis for de nyest gældende bestemmelser på området.

Salg af standarder
Standarderne kan købes hos Dansk Standard. Det anbefales, at man ved henvendelse til Dansk Standard orienterer sig om eventuelle tillæg og disses ikrafttrædelsesdatoer.

Mere information
Datoerne på listen skal tages med forbehold. En liste hvor datoer gives særskilt for både hovedstandarder og tillæg findes på Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitiks hjemmeside. Ved at gå ind på en enkelt standard på denne liste, vil man få adgang til en oversigt over samtlige notificerende organer inden for det enkelte område.

Gå til Snart gældende standarder
Gå til Standarder i horisonten

Gruppe: Standard-
nummer:
Standard: CE- mærkning mulig: CE- mærkning obligatorisk:
Armeret stål - M115 DS/EN 523:2003 Tynde stålrør til forspændte kabler - Terminologi, krav, kvalitetsstyring 01.06.2004 01.06.2005
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 1504-02:2004 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetsstyring og vurdering af overensstemmelse - Del 2: Overfladebeskyttelsessystemer til beton 01.09.2005 01.01.2009
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 1504-06:2006 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 6: Forankring af armerede stænger 01.06.2007 01.01.2009
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 934-03:2009 Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injiceringsmørtel - Del 3: Tilsætningsstoffer til mørtel til murværk - Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning 01.05.2010 01.05.2011
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 934-02:2009 Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 2: Betontilsætningsstoffer, overensstemmelse - Krav, mærkning og påskrift 01.03.2010 01.03.2011
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 450-01: 2005 Flyveaske til beton - Del 1: Definition, specifikationer og 01.01.2009 01.01.2010
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 1504-03:2005 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 3: Konstruktiv og æstetisk reparation 01.10.2006 01.01.2009
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 15167-01:2006 Granuleret højovnsslagge til brug i beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier 01.01.2008 01.01.2009
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 934-04:2009 Tilsætningsstoffer til beton, mørtel og injektionsmørtel - Del 4: Tilsætningsstoffer til injektionsmørtel til forspændte kabler - Definitioner, krav, overensstemmelse, mærkning og påskrift 01.03.2010 01.03.2011
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 1504-07:2006 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 7: Beskyttelse mod armeringskorrosion 01.06.2007 01.01.2009
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 1504-04:2004 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 4: Konstruktiv forstærkning 01.09.2005 01.01.2009
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 1504-05:2004 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse - Del 5: Betoninjektion 01.10.2005 01.01.2009
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 12878:2005 Pigmenter til farvning af bygningsmaterialer på basis af cement og/eller kalk. Specifikationer og metoder til prøvning 01.03.2006 01.03.2007
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 13263-01: 2005 Mikrosilica for beton. Definitioner, krav og overensstemmelseskontrol 01.04.2006 01.04.2007
Beton, mørtel og cementmørtel - M128 DS/EN 934-05:2007 Tilsætninger til beton, cement og mørtel - Del 5: Tilsætningsstoffer til sprøjtebeton - Definitioner, krav, overensstemmelse og mærkning 01.01.2009 01.01.2010
Bærende elementer - M104 DS/EN 1337-06:2004 Bærelejer - Del 6: Vippelejer 01.02.2005 01.02.2006
Bærende elementer - M104 DS/EN 1337-04:2004 Bærelejer - Del 4: Rullelejer 01.02.2005 01.02.2006
Bærende elementer - M104 DS/EN 1337-07:2000 Bærelejer - Del 7: Kugle- og rullelejer af PTFE 01.12.2004 01.06.2005
Bærende elementer - M104 DS/EN 1337-08:2007 Bærelejer - Del 8: Sidestyr og fastholdelser 01.01.2009 01.01.2010
Bærende elementer - M104 DS/EN 1337-05: 2005 Bærelejer - Del 5: Tallerkenlejer (pot bearings) 01.01.2006 01.01.2007
Bærende elementer - M104 DS/EN 1337-03: 2005 Bærelejer - Del 3: Elastomere lejer 01.01.2006 01.01.2007
Bærende elementer - M104 DS/EN 15129:2009 Antiseismiske anordninger 01.08.2010 01.08.2011
Bærende metalkonstruktioner - M120 DS/EN 14399-01:2005 Befæstelseselementer - Forspændt højstyrkekonstruktionsbefæstelse med bolte - Del 1: Generelle krav 01.01.2006 01.10.2007
Bærende metalkonstruktioner - M120 DS/EN 13479:2004 Svejsning - Tilsatsmaterialer - Generel produktstandard for tilsatsmaterialer og flux til smeltesvejsning af metalliske materialer 01.10.2005 01.10.2006
Bærende metalkonstruktioner - M120 DS/EN 15048-01:2007 Befæstelseselementer - Ikke-forspændt konstruktionsbefæstelse med bolte - Del 1: Generelle krav 01.01.2008 01.10.2009
Bærende metalkonstruktioner - M120 DS/EN 1090-01 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter 01.01.2011 01.07.2014
Bærende metalkonstruktioner - M120 DS/EN 10340:2007 Stålstøbegods til konstruktionsmæssig brug 01.01.2010 01.01.2011
Bærende metalkonstruktioner - M120 DS/EN 10025-01:2004 Varmvalsede produkter af konstruktionsstål - Del 1: Generelle tekniske leveringsbetingelser 01.09.2005 01.09.2006
Bærende metalkonstruktioner - M120 DS/EN 10219-01:2006 Koldformede svejste hulprofiler af ulegerede konstruktionsstål og finkornskonstruktionsstål - Del 1: Tekniske leveringsbetingelser 01.02.2007 01.02.2008
Bærende metalkonstruktioner - M120 DS/EN 10210-01:2006 Varmebehandlede hulprofiler af ulegeret konstruktionsstål og finkornskonstruktionsstål - Del 1: Tekniske leveringsbetingelser 01.02.2007 01.02.2008
Bærende metalkonstruktioner - M120 DS/EN 15088:2005 Aluminium og aluminiumlegeringer - Konstruktionsprodukter til bygningsarbejde - Tekniske betingelser for inspektion og levering 01.10.2006 01.10.2007
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 DS/EN 14592:2008 Trækonstruktioner - Dornformede forbindelsesmidler - Krav 01.08.2009 01.08.2010
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 DS/EN 14081-01:2005 Trækonstruktioner - Styrkesorteret konstruktionstræ med retvinklet tværsnit - Del 1: Generelle krav 01.09.2006 31.12.2011
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 DS/EN 14080:2005 Trækonstruktioner - Limtræ - Krav 01.04.2006 01.12.2011
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 DS/EN 14545:2008 Trækonstruktioner - Samlebeslag - Krav 01.08.2009 01.08.2010
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 DS/EN 14229:2010 Konstruktionstræ - Ledningsmaster af træ 01.09.2011 01.09.2012
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 DS/EN 15497:2014 Fingerskarret konstruktionstræ - Funktionskrav og minimumskrav til produktion 10.10.2014 10.10.2015
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 DS/EN 14374:2004 Trækonstruktioner - Lamineret konstruktionstræ - Krav 01.09.2005 01.09.2006
Bærende trækonstruktioner og tilbehør - M112 DS/EN 14250:2004 Trækonstruktioner - Produktkrav til præfabrikerede konstruktionsdele samlet med tandplader 01.09.2005 01.10.2010
Cement - M114 DS/EN 15743:2010 Supersulfateret cement - Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier 01.11.2010 01.11.2011
Cement - M114 DS/EN 197-01:2000 Cement - Del 1: Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier for almindelige cementer 01.04.2001 01.04.2002
Cement - M114 DS/EN 459-01:2001 Bygningskalk - Del 1: Definitioner, specifikationer og overensstemmelseskriterier 01.08.2002 01.08.2003
Cement - M114 DS/EN 14647:2005 Calciumaluminatcement - Sammensætning, specifikation og overensstemmelse 01.08.2006 01.08.2007
Cement - M114 DS/EN 14216:2004 Cement - Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier for særlige cementer til meget lav varme 01.02.2005 01.02.2006
Cement - M114 DS/EN 197-04:2004 Cement - Del 4: Sammensætning, krav til egenskaber og godkendelseskriterier for lavstyrke-højovencementer 01.02.2005 01.02.2006
Cement - M114 DS/EN 413-01:2004 Murcement - Del 1: Sammensætning, specifikationer og overensstemmelse 01.12.2004 01.12.2005
Curtain walling - M108 DS/EN 13830:2003 Curtain walling - Produktstandard 01.12.2004 01.12.2005
Døre og vinduer - M101 DS/EN 1935: 2002 Bygningsbeslag - Dør- og vindueshængsler - Krav og prøvningsmetoder 01.10.2002 01.12.2003
Døre og vinduer - M101 DS/EN 1125:1997 Bygningsbeslag - Panikbeslag til nødudgange betjent ved vandret stang - Krav og prøvningsmetoder 01.01.2009 01.01.2010
Døre og vinduer - M101 DS/EN 179:2008 Bygningsbeslag - Panikbeslag til nødudgange betjent ved løftehåndtag eller trykplade - Krav og prøvningsmetoder 01.01.2009 01.01.2010
Døre og vinduer - M101 DS/EN 1154:1996 Bygningsbeslag - Dørlukkere med kontrolleret lukning - Krav og prøvningsmetoder 01.10.2003 01.10.2004
Døre og vinduer - M101 DS/EN 1155:1997 Bygningsbeslag - Elektrisk styrede fasthold til døre - Krav og prøvningsmetoder 01.10.2003 01.10.2004
Døre og vinduer - M101 DS/EN 14351-01:2006 Vinduer og døre - Produktstandard, ydeevneegenskaber - Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber 01.02.2007 01.02.2010
Døre og vinduer - M101 DS/EN 13241-01:2003 Porte til industri og andre erhverv samt garageporte - Produktstandard - Del 1: Produkter uden brandhæmmende eller røgtæthedskarakteristika 01.05.2004 01.05.2005
Døre og vinduer - M101 DS/EN 12209:2003 Bygningsbeslag - Dørlåse og smæklåse - Mekanisk betjente dørlåse, smæklåse og sikringsplader - Krav og prøvningsmetoder 01.12.2004 01.06.2006
Døre og vinduer - M101 DS/EN 13561:2004 + A1:2008 Udvendige afskærmninger af vinduer og døre - Ydeevnekrav inklusive sikkerhed 01.08.2009 01.08.2010
Døre og vinduer - M101 DS/EN 13659:2004 + A1:2008 Udvendige skodder til vinduer og døre. Ydeevnekrav inklusive sikkerhed 01.08.2009 01.08.2010
Døre og vinduer - M101 DS/EN 1158:1997 Bygningsbeslag - Synkroniseringsbeslag til døre - Krav og prøvningsmetoder 01.10.2003 01.10.2004
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-16:2008 Brandalarmsystemer - Del 16: Talevarsling, kontrol- og indikeringsudstyr 01.01.2009 01.04.2011
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-02:1997 Brandalarmsystemer - Del 2: Kontrol- og indikeringsudstyr 01.01.2008 01.08.2009
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-25:2008 Brandalarmsystemer - Del 25: Komponenter, der benytter radioforbindelser 01.01.2009 01.04.2011
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-23:2010 Brandalarmsystemer - Del 23: Brandalarmudstyr - Visuel alarm 01.12.2010 31.12.2013
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12101-07:2011 Brandventilation - Del 7: Røgkanaler 01.02.2012 01.02.2013
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12101-08:2011 Brandventilation - Del 8: Røgspjæld 01.02.2012 01.02.2013
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 15650:2010 Ventilation i bygninger - Brandspjæld 01.09.2011 01.09.2012
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-16:2008 Brandalarmsystemer - Del 16: Talevarsling, kontrol- og indikeringsudstyr 01.01.2009 01.04.2011
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-24:2008 Brandalarmsystemer - Del 24: Komponenter til stemmealarmsystemer - Højttalere 01.01.2009 01.04.2011
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-24:2008 Brandalarmsystemer - Del 24: Komponenter til stemmealarmsystemer - Højttalere 01.01.2009 01.04.2011
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-03:2001 Brandalarmsystemer - Del 3: Akustiske alarmgivere 01.04.2003 01.06.2009
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-04:1997 Brandalarmsystemer - Del 4: Strømforsyning 01.10.2003 01.08.2009
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-05:2000 Brandalarmsystemer - Del 5: Termodetektorer - Punktdetektorer 01.04.2003 30.06.2005
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-07:2000 Brandalarmsystemer - Del 7: Røgdetektorer - Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering 01.04.2003 01.08.2009
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-12:2002 Brandalarmer - Del 12 - Røgalarmer - Optiske linjedetektorer 01.10.2003 31.12.2005
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-01:2003 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 1: Krav og prøvningsmetoder til automatisk elektrisk styring og forsinkelsesindretning 01.02.2004 01.05.2006
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-02:2003 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystem - Del 2: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske kontrolmekanismer og selvudløsere 01.02.2004 01.05.2006
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-03:2003 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 3: Krav og prøvningsmetoder for manuelle udløsnings- og stopanordninger 01.01.2004 01.09.2005
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-04:2004 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 4: Krav og prøvningsmetoder til ventilarrangementer med tilhørende aktuatorer til beholdere 01.05.2005 01.08.2007
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-05:2006 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 5: Krav og prøvningsmetoder til høj- og lavtryks udvælgelsesventiler med tilhørende akuatorer til CO2-systemer 01.02.2007 01.05.2009
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-06:2006 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 6: Krav og prøvningsmetoder til ikke-elektriske afbrydermekanismer til CO2-systemer 01.02.2007 01.05.2009
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-07:2000 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 7: Krav og prøvningsmetoder til dyser til CO2-systemer 01.10.2001 01.04.2004
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-09:2003 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 9: Krav og prøvningsmetoder 01.01.2004 01.09.2005
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-10:2003 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 10: Krav og prøvningsmetoder for trykmåleudstyr og trykkontakter 01.02.2004 01.05.2006
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-11:2003 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 11: Krav og prøvningsmetoder for mekaniske vægte 01.01.2004 01.09.2005
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-12:2003 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 12: Krav og prøvningsmetoder for trykluftalarmer 01.01.2004 01.09.2005
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-13:2001 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til gasslukningssystemer - Del 13: Krav og prøvningsmetoder for kontraventiler og selvslukkende klapventiler 01.01.2002 01.04.2004
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12259-01:1999 + A1:2001 Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer - Del 1: Sprinklere 01.04.2002 01.09.2005
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12259-02:1999 Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer - Del 2: Våd alarmventil 01.01.2002 01.08.2007
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12259-03:2000 Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer - Del 3: Tørre alarmventiler 01.01.2002 01.08.2007
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12259-04:2000 Brandslukningssystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer - Del 4: Vandtryksdrevne alarmer 01.01.2002 01.04.2004
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12259-05:2002 Stationære brandbekæmpelsessystemer - Komponenter til sprinkler- og vandspredningssystemer - Del 5: Vandgennemstrømningsmålere 01.07.2003 01.09.2005
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 671-01:2001 Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 1: Brandslangevinder med formfaste slanger 01.02.2002 01.04.2004
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 671-02:2001 Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 2: Brandslangesystemer med flad slange 01.02.2002 01.04.2004
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12101-02:2003 Brandventilation - Del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer 01.04.2004 01.09.2006
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12101-03:2002 Brandventilation - Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation 01.04.2004 01.04.2005
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12101-06:2005 Brandventilation - Del 6: Trykdifferentialsystemer - Komponenter 01.04.2006 01.04.2007
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 14339:2005 Underjordiske brandhaner, overfladekasser og dæksler 01.05.2006 01.05.2007
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 14384: 2005 Støtter til brandhaner 01.05.2006 01.05.2007
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 14604: 2005 Selvdrevne røgalarmer 01.05.2006 01.08.2008
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-10: 2002 Branddetekterings- og brandalarmsystemer - del 10: Flammedetektorer - punktdetektorer 01.09.2006 01.09.2008
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-11:2001 Brandalarmsystemer - Del 11: Manuelle brandtryk 01.09.2006 01.09.2008
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-17:2005 Branddetekterings- og brandalarmsystemer - Del 17: Isolering mod kortslutning 01.10.2006 01.12.2008
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-18:2005 Brandalarmsystemer - Del 18: Krav og prøvningsmetoder til indgangs- og udgangskomponenter til brug i transmissionsveje til brandalarmsystemer 01.10.2006 01.12.2008
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12101-01:2005 Brandventilation - Del 1: Specifikation for røgbarrierer 01.06.2006 01.09.2008
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12101-10:2005 Brandventilation - Del 10: Energiforsyning 01.10.2006 01.05.2012
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-20:2006 Brandalarmsystemer - Del 20: Røgdetektorer til sugning 01.04.2007 01.07.2009
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 54-21:2006 Brandalarmsystemer - Del 21: Udstyr til alarmtransmission og fejlmelding 01.03.2007 01.06.2009
Fast brandbekæmpelsesudstyr - M109 DS/EN 12094-08:2006 Stationære brandbekæmpelsessystemer. Komponenter til gasslukkere - Del 8: Krav og prøvningsmetoder til specielle brandfølere 01.02.2007 01.05.2009
Fugemasser - M474 DS/EN 15651-05:2012 Sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways - Part 5: Evaluation of conformity and marking 01.06.2013 01.06.2014
Geotextiler - M107 DS/EN 13362: 2005 Geosyntetiske barrierer - Karakteristikakrav til brugt i konstruktionen af kanaler 01.02.2006 01.02.2007
Geotextiler - M107 DS/EN 13493: 2005 Geosyntetiske barrierer - Karakteristikakrav anvendt for konstruktioner til fast affald og affaldsdeponeringsanlæg 01.03.2006 01.03.2007
Geotextiler - M107 DS/EN 13491: 2004 Geosyntetiske barrierer - Karakteristikakrav ved anvendelse som en væskebarriere ved anlæggelsen af tunneller og ved undergrundskonstruktioner 01.09.2005 01.09.2006
Geotextiler - M107 DS/EN 13361:2004 Geosyntetiske barrierer - Karakteristikakrav til brug ved konstruktion af reservoirer og dæmninger 01.09.2005 01.09.2006
Geotextiler - M107 DS/EN 13265:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristika og krav til brug i deponeringsanlæg for flydende affald 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 13257:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristikakrav til brug i deponeringsanlæg for fast affald 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 13256:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristika og krav til brug ved konstruktion af tunneler og undergrundsbygværker 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 13255:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristika og krav til brug ved konstruktion af kanaler 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 13254:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristika og krav til brug ved konstruktion af reservoirer og dæmninger 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 13253:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristika og krav til brug i eksterne erosionskontrolsystemer (kystværn, beklædning af bredden) 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 13252:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristika og krav til brug i drænsystemer 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 13251:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristika og krav til brug ved jordarbejde, fundamenter og støttekonstruktioner 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 13250:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristika og krav til brug ved konstruktion af jernbaner 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 13249:2000 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Karakteristika og krav til brug ved konstruktion af veje og andre trafikale områder (eksklusive jernbaner og asfalt medregnet) 01.10.2001 01.10.2002
Geotextiler - M107 DS/EN 15382:2008 Geosyntetiske barrierer - Krav til egenskaber for anvendelse i transportanlæg 01.01.2010 01.01.2011
Geotextiler - M107 DS/EN 15381:2008 Geotextiler og geotextilrelaterede produkter - Krav til egenskaber ved anvendelse til fortove og asfaltbelægninger 01.01.2010 01.01.2011
Geotextiler - M107 DS/EN 13492:2004 Geosyntetiske barrierer - Karakteristikakrav til konstruktion af affaldsdeponeringsanlæg til flydende affald, opstuvningsbassiner og anden opbevaring 01.09.2005 01.09.2006
Gips - M106 DS/EN 14195: 2005 Metalprofiler til gipspladesystemer - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.01.2006 01.01.2007
Gips - M106 DS/EN 14190: 2005 Gipspladeprodukter efter viderebehandling - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.04.2006 01.04.2007
Gips - M106 DS/EN 13963: 2005 Spartelmasse til gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.03.2006 01.03.2007
Gips - M106 DS/EN 13658-02: 2005 Pudsprofiler og pudsbærere af metal - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 2: Udvendigt puds 01.03.2006 01.03.2007
Gips - M106 DS/EN 13658-01: 2005 Pudsprofiler og pudsbærere - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 1: Indvendig puds 01.03.2006 01.03.2007
Gips - M106 DS/EN 13279-01: 2008 Gips og gipsbaseret pudsmørtel - Del 1: Definitioner og krav 01.10.2009 01.10.2010
Gips - M106 DS/EN 520:2004 Gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.09.2005 01.03.2007
Gips - M106 DS/EN 12860:2001 Gipsbaserede klæbemidler til gipsblokke - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.04.2002 01.04.2003
Gips - M106 DS/EN 12859:2001 Gipsblokke - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.01.2009 01.01.2010
Gips - M106 DS/EN 15283-02:2008 Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 1: Gipsplader med filtforstærkning 01.01.2009 01.01.2010
Gips - M106 DS/EN 15283-01:2008 Gipsplader med fiberforstærkning - Definitioner, krav og prøvningsmetoder - Del 1: Gipsplader med filtforstærkning 01.01.2009 01.01.2010
Gips - M106 DS/EN 14566:2008 Skruer, søm og klammer til fastgørelse af gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.01.2009 01.01.2010
Gips - M106 DS/EN 14353:2007 Dekorative og beskyttende profiler af metal til anvendelse sammen med gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.01.2009 01.01.2009
Gips - M106 DS/EN 13915:2007 Honey-comp vægelementer med gipsplader - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.06.2008 01.06.2009
Gips - M106 DS/EN 14246:2006 Støbte gipselementer til nedhængte lofter - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.04.2007 01.04.2008
Gips - M106 DS/EN 13815:2006 Fibrøse gipsmørtelprodukter. Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.06.2007 01.06.2008
Gips - M106 DS/EN 14209:2005 Fabriksfremstillet gipsstukatur - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.09.2006 01.09.2007
Gips - M106 DS/EN 14496: 2005 Gipsbaserede klæbemidler til gipsplader og til kompositplader med termisk og akustisk isolering - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.09.2006 01.09.2007
Gips - M106 DS/EN 13950:2005 Gipsplader - Kompositplader med termisk og akustisk isolering - Definitioner, krav og prøvningsmetoder 01.09.2006 01.09.2007
Glas - M135 DS/EN 14179-02: 2005 Bygningsglas - Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet sodasilikatsikkerhedsglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering/ Produktstandard 01.03.2006 01.03.2007
Glas - M135 DS/EN 14321-02:2005 Bygningsglas - Termisk hærdet alkalisk silikatsikkerhedsglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering 01.06.2006 01.06.2007
Glas - M135 DS/EN 14449: 2005 Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - Overensstemmelsesvurdering 01.03.2006 01.03.2007
Glas - M135 DS/EN 1036-02:2008 Bygningsglas - Spejle af sølvcoatet floatglas til indvendig brug - Del 2: Evaluering af overensstemmelse, produktstandard 01.01.2009 01.01.2010
Glas - M135 DS/EN 1051-02 Bygningsglas - Glasbyggesten og glasbelægningssten - Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard 01.01.2009 01.01.2010
Glas - M135 DS/EN 15682-02:2013 Glas i bygninger - Varmebehandlet (Heat soak test) termisk hærdet alkaliske silikatsikkerhedsglas - Del 2: Evaluering af overensstemmelse/Produkt standard 08.08.2014 08.08.2015
Glas - M135 DS/EN 15683-02:2013 Glas i bygninger - Termisk hærdet sodakalksilikat profilsikkerhedsglas - Del 2: Evaluering af overensstemmelse/Produkt standard 08.08.2014 08.08.2015
Glas - M135 DS/EN 13024-02:2004 Bygningsglas - Termisk hærdet borosilikatsikkerhedsglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 572-09:2004 Bygningsglas - Basisprodukter - Kalksodasilikatglas - Del 9: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1096-04 Bygningsglas - Coated glas - Del 4: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1748-01-02:2004 Bygningsglas - Specielle basisprodukter - Del 1-2: Borosilikatglas - Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1748-02-02:2004 Bygningsglas - Specielle basisprodukter - Del 2-2: Keramisk glas - Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1863-02:2004 Bygningsglas - Varmeforstærket - Sodakalksilikatglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 12150-02:2004 Bygningsglas - Termisk hærdet sodakalksilikatglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 12337-02:2004 Bygningsglas - Kemisk forstærket sodakalksilikatglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, Produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 14178-02:2004 Bygningsglas - Basisprodukter - Alkaliske silikatglas - Del 2: Overensstemmelsesvurdering, produktstandard 01.09.2005 01.09.2006
Glas - M135 DS/EN 1279-05:2005 Bygningsglas - Termoruder - Del 5: Overensstemmelsesvurdering 01.03.2006 01.03.2007
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 1469:2004 Natursten - Plader til udendørs og indendørs beklædning - Krav 01.07.2005 01.07.2006
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 14342:2006 Trægulve - Karakteristika, vurdering af overensstemmelse og mærkning 01.03.2006 01.03.2009
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 15285:2008 Marmorsplit - Klinker til gulve og trapper (indvendig og udvendig) 01.01.2009 01.01.2010
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 14342:2005+A1:2008 Trægulve - Karakteristika, vurdering af overensstemmelse og mærkning 01.03.2009 01.03.2010
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 15286:2013 Agglomerated stone - Slabs and tiles for wall finishes (internal and external) 08.08.2014 08.08.2015
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 13813:2002 Materialer og præfabrikerede produkter til gulvafretning - Egenskaber og krav til materialer til gulvafretning 01.08.2003 01.08.2004
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 1338:2003 Belægningssten af beton - Krav og prøvningsmetoder 01.03.2004 01.03.2005
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 1339:2003 Betonfliser - Krav og prøvningsmetoder 01.03.2004 01.03.2005
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 1341:2001 Fliser af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder 01.10.2002 01.10.2003
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 1342:2001 Brosten af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder 01.10.2002 01.10.2003
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 1343:2001 Kantsten af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder 01.10.2002 01.10.2003
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 1344:2002 Belægninger til tegl til trafikerede arealer - Krav og prøvningsmetoder 01.01.2003 01.01.2004
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 1340:2003 Kantsten af beton - Krav og prøvningsmetoder 01.02.2004 01.02.2005
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 13748-02: 2004 Terrazzoklinker - Del 2: Terrazzoklinker til udendørs brug 01.04.2005 01.04.2006
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 14016-01:2004 Bindemidler til afretningslag af magnesit - Kaustisk magnesium og magnesiumchlorid - Del 1: Definitioner og krav 01.12.2004 01.12.2005
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 12057:2004 Natursten - Fliser - Krav 01.09.2005 01.09.2006
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 12058:2004 Natursten - Fliser til gulve og trapper - Krav 01.09.2005 01.09.2006
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 13454-01:2004 Bindemidler, kompositbindemidler og fabriksproducerede blandinger til gulvafretningslag på basis af kalciumsulfat - Del 1: Definitioner og krav 01.07.2005 01.07.2006
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 13748-01:2004 Terrazzoklinker - Del 1: Terrazzoklinker til indvendig brug 01.06.2005 01.10.2006
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 13877-03:2004 Betonbelægninger - Del 3: Specifikation af spindler, der anvendes til betonbelægninger 01.09.2005 01.09.2006
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 14041:2004 Elastiske gulvbelægninger, textilgulvbelægninger og laminatgulve - Essentielle karakteristika 01.01.2006 01.01.2007
Gulve og belægninger - M119 DS/EN 14904:2006 Belægninger til sportsarealer - Specifikation af indendørsbelægninger til forskellig sportsudøvelse 01.02.2007 01.02.2008
Klæbestoffer - M127 DS/EN 14891:2012 Flydende vandtætningsmembraner til brug under keramiske fliser vedhæftet med klæbemiddel - Krav, prøvningsmetoder, overensstemmelsesvurdering, klassifikation og betegnelser 01.03.2013 01.03.2014
Klæbestoffer - M127 DS/EN 12004:2007 Klæbestoffer til keramiske fliser - Krav, vurdering af overensstemmelse, klassifikation og betegnelser 01.06.2008 01.06.2010
Klæbestoffer - M127 DS/EN 15275:2007 Konstruktionslime - Beskrivelse af anaerobe lime til koaksiale, metalliske samlinger i bygninger og bygningskonstruktioner 01.04.2010 01.04.2011
Klæbestoffer - M127 DS/EN 15274:2007 Klæbestoffer til almen brug ved konstruktionssamling - Krav og prøvningsmetoder 01.04.2010 01.04.2011
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 598:2007 + A1:2009 Rør, fittings og tilbehør af duktilt støbejern og deres samlinger til afløbssystemer - Krav og prøvningsmetoder 01.04.2010 01.04.2011
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 14516:2010 Badekar til boliger 01.05.2011 01.05.2012
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 14527:2010 Brusebadekar til boliger 01.05.2011 01.05.2012
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 14528:2007 Bidet'er - Funktionskrav og prøvningsmetoder 01.01.2008 01.01.2009
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 14055:2010 WC- og urinal-cisterner 01.09.2011 01.09.2012
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 14688:2006 Sanitetsudstyr - Håndvaske - Funktionelle krav og prøvningsmetoder 01.01.2008 01.01.2009
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 997:2003 WC-skåle og kombinationsklosetter med integreret vandlås 01.12.2004 01.12.2006
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 12764:2004 + A1: 2008 Sanitetsudstyr - Specifikation for spabade 01.01.2009 01.01.2010
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 14296: 2005 Sanitetsudstyr - Fælles vaskekummer til anvendelse i boliger 01.03.2006 01.03.2008
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 14428:2004 + A1:2008 Bruseafskærmninger - Funktionskrav og prøvningsmetoder 01.01.2009 01.01.2010
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 13407:2006 Væghængte urinaler - Funktionelle krav og prøvningsmetoder 01.01.2008 01.01.2009
Komponenter til vand- og afløbsinstallationer - M110 DS/EN 13310:2003 Køkkenvaske - Krav og prøvningsmetoder 01.02.2004 01.02.2006
Membraner - M102 DS/EN 14695:2010 Fleksible membraner til fugtisolering - Armerede bitumenmembraner til fugtisolering af betondæk på broer og andre trafikerede betonarealer - Definitioner og karakteristika 01.10.2010 01.10.2011
Membraner - M102 DS/EN 13707:2004 Fleksible membraner til fugtisolering - Forstærket tagpap - Definitioner og karakteristika 01.09.2005 01.09.2006
Membraner - M102 DS/EN 13859-02:2004 + A1:2008 Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika af vindspærre - Del 2: Vindspærre til vægge 01.08.2009 01.08.2010
Membraner - M102 DS/EN 13967:2004 Fleksible membraner til fugtisolering - Fugtisolerende plast- og gummimembraner, inklusive membraner til plast- og gummimembraner til kældertanke - Definitioner og karakteristika 01.10.2005 01.10.2006
Membraner - M102 DS/EN 13969:2004 Fleksible membraner til fugtisolering - Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke - Definitioner og karakteristika 01.09.2005 01.09.2006
Membraner - M102 DS/EN 14967:2006 Fleksible membraner til fugtisolering - Bitumen membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika 01.03.2007 01.03.2008
Membraner - M102 DS/EN 13984:2004 Fleksible membraner til fugtisolering - Plast- og gummidampkontrollag - Definitioner og karakteristika 01.09.2005 01.09.2006
Membraner - M102 DS/EN 14716:2004 Udspændt membran loft - Krav og prøvningsmetoder 01.10.2005 01.10.2006
Membraner - M102 DS/EN 13859-01:2005 + A1:2008 Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika for underlag - Del 1: Underlag til diskontinuerlig tagdækning 01.08.2009 01.08.2010
Membraner - M102 DS/EN 13956: 2005 Fleksible membraner til fugtisolering - Plast- og gummimembraner til fugtisolering af tage - Definitioner og karakteristika 01.07.2006 01.07.2007
Membraner - M102 DS/EN 14909:2006 Fleksible membraner til fugtisolering - Plastik- og gummimembraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika 01.02.2007 01.02.2008
Membraner - M102 DS/EN 13970:2004 Fleksible membraner til fugtisolering - Bitumendampspærre - Definitioner og karakteristika 01.09.2005 01.09.2006
Murværk - M116 DS/EN 15824:2009 Specifikationer for puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler 01.04.2010 01.04.2011
Murværk - M116 DS/EN 771-01:2003 Forskrifter for byggesten til murværk - Del 1: Teglbyggesten 01.04.2005 01.04.2006
Murværk - M116 DS/EN 771-02:2003 Forskrifter for byggesten til murværk - Del 2: Byggesten af kalksandsten 01.04.2005 01.04.2006
Murværk - M116 DS/EN 771-03:2003 Forskrifter for byggesten til murværk - Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslagsmaterialer) 01.04.2005 01.04.2006
Murværk - M116 DS/EN 771-04:2003 Forskrifter for byggesten til murværk - Del 4: Porebetonbyggesten 01.04.2005 01.04.2006
Murværk - M116 DS/EN 771-05:2003 Forskrifter for byggesten til murværk - Del 5: Industribyggesten 01.04.2005 01.04.2006
Murværk - M116 DS/EN 845-01:2003 + A1:2008 Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk - Del 1: Bindere, murankre, bjælkesko og fastgørelsesbeslag 01.01.2009 01.01.2010
Murværk - M116 DS/EN 845-02:2003 Forskrifter for hjælpekomponenter for murværk - Del 2: Overliggere 01.02.2004 01.04.2006
Murværk - M116 DS/EN 845-03:2003 + A1:2008 Forskrifter for hjælpekomponenter for murværk - Del 3: Liggefugearmering af stålnet 01.01.2009 01.01.2010
Murværk - M116 DS/EN 998-01:2003 Beskrivelse af mørtel til murværk - Del 1: Pudsmørtel med uorganiske bindemidler 01.02.2004 01.02.2005
Murværk - M116 DS/EN 998-02:2003 Beskrivelse af mørtel til murværk - Del 2: Muremørtel 01.02.2004 01.02.2005
Murværk - M116 DS/EN 771-06: 2005 Forskrifter til byggesten for murværk - Del 6: Natursten 01.08.2006 01.08.2007
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 14844:2006 + A1:2008 Præfabrikerede betonelementer - Kasseformet omløb 01.08.2009 01.08.2010
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 15037-03:2009+A1:2011 Præfabrikerede betonelementer - Beam-and-block-gulvsystemer - Del 3: Teglblokke 01.12.2011 01.12.2012
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 14992:2007 Præfabrikerede betonprodukter - Vægelementer: Produktegenskaber og ydeevne 01.01.2008 01.05.2010
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 15050:2007 Præfabrikerede beton elementer til brokonstruktion 01.02.2008 01.02.2009
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 14843:2007 Præfabrikerede betonelementer - Trapper 01.01.2008 01.01.2009
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 12602:2008 + A1:2013 Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete 08.08.2014 08.08.2015
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 15037-05:2013 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 5: Lightweight blocks for simple formwork 08.08.2014 08.08.2015
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 12839:2001 Præfabrikerede betonelementer - Elementer til hegn 01.03.2002 01.03.2003
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 1520:2002 Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur 01.09.2003 01.09.2004
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 12843:2004 Præfabrikerede betonelementer - Master og pæle 01.09.2005 01.09.2007
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 13224:2004 + A1:2007 Præfabrikerede betonprodukter - Ribbeelementer til gulve 01.03.2008 01.03.2009
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 13225:2004 Præfabrikerede betonelementer - Søjler, bjælker og rammer 01.09.2005 01.09.2007
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 13693:2004 Præfabrikerede betonelementer - Specielle tagelementer 01.06.2005 01.06.2007
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 1168:2005 + A1:2008 Dæk af præfabrikerede, forspændte huldækelementer 01.01.2009 01.01.2010
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 12794:2005 + A1:2007 Præfabrikerede funderingspæle af beton 01.02.2008 01.02.2009
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 13747:2005 + A1:2008 Præfabrikerede betonprodukter - Gulvplader til gulvsystemer 01.08.2009 01.08.2010
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 13978-01:2005 Præfabrikerede betonelementer - præfabrikerede betongarager 01.03.2006 01.03.2008
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 15435:2008 Præfabrikerede betonprodukter - Udstøbningsblokke af normal- og letbeton - Produktegenskaber og ydeevne 01.02.2009 01.02.2010
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 15498:2008 Præfabrikerede betonelementer - Udstøbningsblokke med tilslag af flis - Produktegenskaber og ydeevne 01.02.2009 01.02.2010
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 12737:2004+A1:2007 Præfabrikerede betonprodukter - Gulvelementer til husdyrstalde 01.01.2009 01.01.2010
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 15037-01:2008 Præfabrikerede betonelementer - Beam-and-block-gulvsystemer - Del 1: Bjælker 01.01.2010 01.01.2011
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 15258:2008 Præfabrikerede betonprodukter - Elementer til støttemure 01.01.2010 01.01.2011
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 15037-04:2010 Præfabrikerede betonelementer - Beam-and-block-gulvsystemer - Del 4: Blokke af udvidet polystyren 01.11.2010 01.11.2011
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 15037-02:2009+A1:2011 Præfabrikerede betonelementer - Beam-and-block-gulvsystemer - Del 2: Betonblokke 01.12.2011 01.12.2012
Præfabrikerede betonprodukter - M100 DS/EN 14991:2007 Præfabrikerede betonprodukter - Elementer til fundering 01.01.2008 01.01.2009
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 14800:2007 Korrugerede sikkerheds-metalslanger for tilslutning af husholdningsapparater til gas 01.01.2008 01.01.2009
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 10255:2004 + A1:2007 Ulegerede stålrør, der er egnede til svejsning og gevindskæring - Tekniske leveringsbetingelser 01.01.2010 01.01.2011
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 1916:2002 Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre 01.08.2003 23.11.2004
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 682:2002 Elastomere pakninger - Materialekrav til pakninger til rør og formstykker til transport af gas og flydende kulbrinte 01.10.2002 01.12.2003
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 681-01:1996 Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 1: Vulkaniseret gummi 01.01.2003 01.01.2009
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 681-02:2000 Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 2: Termoplastiske elastomerer 01.01.2003 01.01.2004
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 681-03:2000 Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 3: Materialer af vulkaniseret cellegummi 01.01.2003 01.01.2004
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 681-04:2000 Elastomere pakninger - Materialekrav til tætningsringe til rør, der anvendes til vand- og afløbsanlæg - Del 4: Støbte polyrethantætningselementer 01.01.2003 01.01.2004
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 13160-01:2003 Lækprøvningssystemer - Del 1: Generelle principper 01.03.2004 01.03.2005
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 1123-01 Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer - Del 1: Krav, prøvning, kvalitetsstyring 01.06.2005 01.06.2006
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 1124-01 Rør og fittings af længdesvejsede, rustfrie stålrør, med spidsende og muffe til afløbssystemer - Del 1: Krav, prøvninger, kvalitetsstyring 01.06.2005 01.06.2006
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 13616: 2004 Overfyldningssikring af stationære tanke med flydende brændstoffer 01.05.2005 01.05.2006
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 295-10: 2005 Glaserede lerrør, fittings og rørsamlinger til afløbsledninger - 01.01.2006 01.01.2007
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 10224: 2002 Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions 01.04.2006 01.04.2007
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 10311: 2005 Samlinger til stålrør og fittings til transport af vandige væsker, inklusive drikkevand 01.03.2006 01.03.2007
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 10312: 2002 Svejste rustfrie stålrør til transport af vandige væsker inklusiv drikkevand - Tekniske leveringsbetingelser 01.04.2006 01.04.2007
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 12285-02: 2005 Fabriksfremstillede ståltanke - Del 2: Vandrette cylindriske enkeltvæggede og dobbeltvæggede tanke til opbevaring af brændbare og ikke-brandbare vandforurenende væsker over jorden 01.01.2006 01.01.2008
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 13341: 2005 Termoplastiske tanke til overjordisk opbevaring af fyringsolie, petroleum og dieselolie til boliger - Tanke fremstillet af blæsestøbt polyethylen, rotationsstøbt polyethylen og anionisk polymerisering af polyamid 6 - Krav og prøvningsmetoder 01.01.2006 01.01.2009
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 1057:2006 Kobber og kobberlegeringer - sømløse, runder kobberrør til vand og gas til sanitets- og opvarmningsinstallationer 01.03.2007 01.03.2009
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 295-01:2013 Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 1: Krav til rør, fittings og samlinger 01.11.2013 01.11.2014
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 295-04:2013 Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 4: Krav til overgangs- og forbindelsesstykker og fleksible koblinger 01.11.2013 01.11.2014
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 295-05:2013 Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 5: Krav til perforerede rør og fittings 01.11.2013 01.11.2014
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 295-06:2013 Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 6: Krav til komponenter i nedgangs- og inspektionsbrønde 01.11.2013 01.11.2014
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 295-07:2013 Glaserede lerrørssystemer til afløbsledninger - Del 7: Krav til rør og samlinger ved gennempresning 01.11.2013 01.11.2014
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 877:1999 Støbejernsrør og fittings, deres samlinger og tilbehør til bortledning af vand fra bygninger - Krav, prøvningsmetoder og kvalitetssikring 01.01.2008 01.09.2009
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 14680:2006 Klæbestoffer til trykløse termoplastrørsystemer - Specifikationer 01.01.2008 01.01.2009
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 15069:2008 Sikkerhedsgasventiler til metalslangeforbindelser anvendt ved tilslutning af gasapparater til husholdningsbrug 01.01.2009 01.01.2010
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 969:2009 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines - Requirements and test methods 01.01.2010 01.01.2011
Rør og tanke uden kontakt med drikkevand - M131 DS/EN 14814:2007 Lime til termoplastisk rørsystemer til fluidium ved pres - Specifikationer 01.01.2008 01.01.2009
Skorstene - M105 DS/EN 13063-03:2007 Skorstene - Systemskorstene med ler/keramikaftræk - Del 3: Krav og prøvningsmetoder for systemskorstene med luftaftræk 01.05.2008 01.05.2009
Skorstene - M105 DS/EN 14989-01:2007 Skorstene og luftledte kanalsystemer for rumforseglede ildsteder - Krav og prøvningsmetoder - Del 1: Vertikale terminaler til C-6 type ildsteder 01.01.2008 01.01.2009
Skorstene - M105 DS/EN 1319:2009 Gasfyrede luftvarmere med tvungen konvektion til rumopvarmning med indfyret effekt ikke over 70 kW, med forbrændingsluftsblæser, til husholdningsbrug 01.10.2010 01.10.2011
Skorstene - M105 DS/EN 1020:2009 Gasfyrede luftvarmere med tvungen konvektion til rumopvarmning med indfyret effekt ikke over 300 kW, med forbrændingsluftblæser eller røgsuger, ikke til husholdningsbrug 01.08.2010 01.08.2011
Skorstene - M105 DS/EN 778:2009 Gasfyrede luftvarmere med tvungen konvektion til rumopvarmning til husholdningsbrug med indfyret effekt til og med 70 kW, uden forbrændingsluftblæser og/eller røgsuger 01.08.2010 01.08.2011
Skorstene - M105 DS/EN 621:2009 Gasfyrede luftvarmere med tvungen konvektion til rumopvarmning med indfyret effekt ikke over 300 kW, uden forbrændingsluftblæser og/eller røgsuger, ikke til husholdningsbrug 01.08.2010 01.08.2011
Skorstene - M105 DS/EN 777-04:2009 Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 4: System H - Safety 01.11.2009 01.11.2010
Skorstene - M105 DS/EN 777-03:2009 Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non domestic use - Part 3: System F - Safety 01.11.2009 01.11.2010
Skorstene - M105 DS/EN 777-02:2009 Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 2: System E - Safety 01.11.2009 01.11.2010
Skorstene - M105 DS/EN 777-01:2009 Multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems for non-domestic use - Part 1: System D - Safety 01.11.2009 01.11.2010
Skorstene - M105 DS/EN 416-01:2009 Single burner gas-fired overhead radiant tube heaters for non-domestic use - Part 1: Safety 01.12.2009 01.12.2010
Skorstene - M105 DS/EN 14989-02:2007 Skorstene - Krav til og prøvningsmetoder for metalskorstene og materialeuafhængige luftkanaler til balancerede aftræk - Del 2: Røg- og luftkanaler til balancerede aftræk 01.01.2009 01.01.2010
Skorstene - M105 DS/EN 14471: 2005 Skorstene - Systemskorstene med plastforinger - Krav og prøvningsmetoder 01.06.2006 01.06.2007
Skorstene - M105 DS/EN 13084-05:2005 Fritstående skorstene - Del 5: Materiale til teglforinger - Produktspecifikation 01.04.2006 01.04.2007
Skorstene - M105 DS/EN 13069: 2005 Skorstene. Ler/keramik ydervægge til systemskorstene. Krav og prøvningsmetoder 01.05.2006 01.05.2007
Skorstene - M105 DS/EN 13063-02:2005 + A1: 2007 Skorstene - Systemskorstene med ler/keramikaftræk - Del 2: Krav og prøvningsmetoder under våde forhold 01.05.2008 01.05.2009
Skorstene - M105 DS/EN 1858:2008 Skorstene - Dele - Betonskorstene 01.09.2009 01.09.2010
Skorstene - M105 DS/EN 1857:2003 + A1:2008 Skorstene - Dele - Skorstensforinger af beton 01.01.2009 01.01.2010
Skorstene - M105 DS/EN 1856-02:2009 Skorstene - Krav til metalskorstene - Del 2: Foringer og forbindelsesstykker af metal 01.03.2010 01.03.2011
Skorstene - M105 DS/EN 13063-01:2005 + A1: 2007 Skorstene - Systemskorstene med ler/keramikaftræk - Del 1: Krav og prøvningsmetoder for modstandsevne mod sodild 01.05.2008 01.05.2009
Skorstene - M105 DS/EN 13084-07:2005 Fritstående skorstene - Del 7: Produktspecifikation af cylindriske stålfabrikationer anvendt i enkeltvægs stålskorstene og stålbeklædning 01.08.2006 01.08.2007
Skorstene - M105 DS/EN 1806:2006 Skorstene. Ler/keramikrøgkanalblokke til etvægs skorstene. Krav og prøvningsmetoder 01.05.2007 01.05.2008
Skorstene - M105 DS/EN 1457-02:2012 Skorstene - Keramiske foringer - Del 2: Foringer til våd drift - Krav og prøvningsmetoder 01.11.2012 01.11.2013
Skorstene - M105 DS/EN 1457-01:1999 Skorstene - Keramisk teglforing - Krav og prøvningsmetoder 01.08.2003 01.08.2004
Skorstene - M105 DS/EN 13502:2002 Skorstene - Krav og prøvningsmetoder til foringsrør af ler/keramik 01.08.2003 01.08.2004
Skorstene - M105 DS/EN 12446:2003 Skorstene - Komponenter - Ydervægselementer af beton 01.02.2004 01.02.2005
Skorstene - M105 DS/EN 1856-01:2009 Skorstene - Krav til metalskorstene - Del 1: Produkter til systemskorstene 01.03.2010 01.03.2011
Spildevand - M118 DS/EN 12050-01:2001 Pumpeanlæg for bygninger og parceller - Principper for konstruktion og prøvning - Del 1: Pumpeanlæg for fækalieholdigt spildevand 01.11.2001 01.11.2002
Spildevand - M118 DS/EN 12566-06:2013 Små spildevandsanlæg op til 50 PE - Del 6: Præfabrikerede behandlingselementer til spildevand fra septiktank 01.11.2013 01.11.2014
Spildevand - M118 DS/EN 1917:2002 Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre 01.08.2003 23.11.2004
Spildevand - M118 DS/EN 1433:2002 Afvandingskanaler til kørebaner og gangarealer - Klassifikation, konstruktions- og afprøvningskrav, mærkning og overensstemmelsesvurdering 01.08.2003 01.08.2004
Spildevand - M118 DS/EN 13564-01:2002 Højvandlukkere til bygninger - Del 1: Krav 01.05.2003 01.05.2004
Spildevand - M118 DS/EN 12566-04:2007 Små spildevandsanlæg op til 50 PE - Del 4: Septiktanke - Præfabrikerede sæt til samling på stedet 01.01.2009 01.01.2010
Spildevand - M118 DS/EN 12566-03: 2005 Små spildevandsrenseanlæg op til 50 PT - Del 3: Husspildevandsanlæg, præfabrikerede og/eller bygget på stedet 01.05.2006 01.07.2010
Spildevand - M118 DS/EN 12380:2002 Vacuum/afløbsventiler - Krav, prøvningsmetoder og overensstemmelsesvurdering 01.10.2003 01.10.2004
Spildevand - M118 DS/EN 12566-07:2013 Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units 08.08.2014 08.08.2015
Spildevand - M118 DS/EN 12050-04:2000 Spildevandshæveanlæg for bygninger og parcelgrunde - Principper for konstruktion og prøvning - Del 4: Tilbageløbsventiler for spildevand med og uden indhold af fækalier 01.10.2001 01.10.2002
Spildevand - M118 DS/EN 12050-03:2000 Spildevandshæveanlæg for bygninger og parcelgrunde - Principper for konstruktion og prøvning - Del 3: Spildevandshæveanlæg for begrænset anvendelse ved fækalieholdigt spildevand 01.10.2001 01.10.2002
Spildevand - M118 DS/EN 12050-02:2000 Spildevandshæveanlæg for bygninger og parcelgrunde - Principper for konstruktion og prøvning - Del 2: Spildevandshæveanlæg for fækaliefrit spildevand 01.10.2001 01.10.2002
Spildevand - M118 DS/EN 1825-01:2004 Fedtudskillere - Del 1: Principper for konstruktion, ydeevne og prøvning, mærkning og kvalitetsstyring 01.09.2005 01.09.2006
Spildevand - M118 DS/EN 858-01:2002 Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 1: Designprincipper, ydeevne og prøvning, mærkning og kvalitetskontrol 01.09.2005 01.09.2006
Spildevand - M118 DS/EN 14396:2004 Faste stiger til brønde 01.12.2004 01.12.2005
Spildevand - M118 DS/EN 12566-01:2000 Små spildevandsanlæg op til 50 PE - Del 1: Præfabrikerede septiktanke 01.12.2004 01.12.2005
Spildevand - M118 DS/EN 13101:2002 Stigtrin til underjordiske adgangsrum - Krav, mærkning, prøvning og overensstemmelsesvurdering 01.08.2003 01.08.2004
Spildevand - M118 DS/EN 588-02:2001 Fibercementrør til afløbsinstallationer - Del 2: Nedgangs- og inspektionsbrønde 01.10.2002 01.10.2003
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 490:2004 Betontagsten og tilbehør til tag- og vægbeklædning - Produktionsspecifikation 01.09.2005 01.06.2007
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 14963:2006 Tagbelægninger - Kontinuerlige ovenlys af plast med eller uden opbygning - Klassifikation, krav og prøvningsmetoder 01.08.2009 01.08.2012
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 12951:2004 Præfabrikeret tilbehør til tagdækning - Permanent fastgjorte tagstiger - produktspecifikation og prøvningsmetoder 01.09.2005 01.09.2006
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 14188-01:2004 Filler og fugemasse - Del 1: Specifikationer for varmt påført fugemasse 01.07.2005 01.01.2007
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 14188-02:2004 Koldtpåført fugemasse - Del 2: Klassifikation og krav - Tredje parts kvalitetsovervågningssystem 01.10.2005 01.01.2007
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 1304:2005 Tegltagsten og fittings - Produktdefinitioner og -specifikationer 01.02.2006 01.02.2007
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 12467:2004 Plane plader af fiberarmeret cement - Produktspecifikation og prøvningsmetoder 01.01.2006 01.01.2007
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 516:2006 Præfabrikeret tilbehør til tagdækning. Installationer til tagadgang - Installationsgange, trinflader og trappetrin 01.11.2006 01.11.2007
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 517: 2006 Præfabrikeret tilbehør til tagdækning - Sikkerhedskroge til tage 01.12.2006 01.12.2007
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 1873:2005 Præfabrikeret tilbehør til tagdækning - Individuel ovenlys af plast med tilhørende karme - Produktspecifikation og prøvningsmetoder 01.10.2006 01.10.2009
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 14188-03:2006 Filler og fugemasse - Del 3: Specifikation af fugebånd 01.11.2006 01.11.2007
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 534:2006 Bølgeplader af bitumen til tagbeklædning - Produktspecifikation og prøvningsmetoder 01.04.2007 01.04.2008
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 544:2005 Tagshingels af bitumen med mineralholdig og/eller syntetisk forstærkning - Produktspecifikation og prøvningsmetoder 01.10.2006 01.10.2007
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 14964:2006 Faste underlag til overlappende tagdækning - Definitioner og karakteristika 01.01.2008 01.01.2009
Tagdækningsmaterialer - M122 DS/EN 12326-01:2004 Skifer og andre naturstensprodukter til tagdækning og beklædning af ydervægge - Del 1: Produktspecifikation 01.05.2005 01.05.2008
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14933:2007 Letvægtsfyld og isoleringsprodukter til byggeri - Fabriksfremstillede produkter af polyskum (EPS) - Specifikation 01.07.2008 01.07.2009
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14934:2007 Termisk isolering af veje, jernbaner og opfyldninger - Fabriksfremstillede produkter af ekstruderes polystyrenskum (XPS) - Specifikation 01.07.2008 01.07.2009
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 15501:2013 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet perlit (EP) og udfoldet vermiculit (EV) - Specifikation 08.08.2014 08.08.2015
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13162:2008 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) - Specifikation 01.09.2009 01.09.2010
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13163:2008 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyrenskum (EPS) - Specifikationer 01.03.2002 13.05.2003
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13164:2008 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyrenskum (XPS) - Specifikationer 01.09.2009 01.09.2010
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13165:2008 Termisk isolering i byggeriet - Fabriksfremstillede produkter af polyurethanskum (PUR) - Specifikation 01.09.2009 01.09.2010
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13166:2008 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af fenolskum (PF) - Specifikation 01.09.2009 01.09.2010
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13167:2008 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af celleglas (CG) - Specifikation 01.09.2009 01.09.2010
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13168:2008 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af træuld (WW) - Specifikation 01.09.2009 01.09.2010
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13169:2008 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet perlit (EPB) - Specifikationer 01.09.2009 01.09.2010
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13170:2008 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede ekspanderede korkprodukter (ICB) - Specifikation 01.09.2009 01.09.2010
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 13171:2001 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af træfibre (WF) - Specifikation 01.03.2002 13.05.2003
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14063-01:2004 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - In situ-fremstillede ekspanderede letklinker (LWA) - Del 1: Specifikation for løsfyldprodukter før indbygning 01.06.2005 01.06.2006
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14316-01:2004 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - In situ-formet ekspanderet perlit (EP) - Del 1: Specifikation for materialet før indbygning 01.06.2005 01.06.2006
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14317-01:2004 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - In situ-fremstillet vermiculit (EV) - Del 1: Specifikation for materialet før installation 01.06.2005 01.06.2006
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14303:2009 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) - Specifikation 01.08.2010 01.08.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14304:2009 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af fleksibelt elastomerisk skum (FEF) - Specifikation 01.08.2010 01.08.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14305:2009 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af celleglas (CG) - Specifikation 01.08.2010 01.08.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14306:2009 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af calciumsilikat (CS) - Specifikation 01.08.2010 01.08.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14307:2009 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af ekstruderet polystyrenskum (XPS) - Specifikation 01.08.2010 01.08.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14308:2009 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af stift polyurethanskum (PUR) og polyisocyanuratskum (PIR) - Specifikation 01.08.2010 01.08.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14309:2009 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS) - Specifikation 01.08.2010 01.08.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14313:2009 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af polyethylenskum (PEF) - Specifikation 01.08.2010 01.08.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14314:2009 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Fabriksfremstillede produkter af phenolskum (PF) - Specifikation 01.08.2010 01.08.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14064-01:2010 Termisk isolering i byggeriet - Løsfyldprodukter - In situ-formet mineraluld - Del 1: Specifikation for mineraluldprodukter før installation 01.12.2010 01.12.2011
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 15599-01:2010 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Produkter af in situ-fremstillet ekspanderet perlit (EP) til termisk isolering - Del 1: Specifikation for produkter før indbygning 01.04.2011 01.04.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 15600-01:2010 Produkter til termisk isolering af bygningsinstallationer og industrielle installationer - Produkter af in situ-fremstillet ekspanderet vermiculit (EV) til termisk isolering - Del 1: Specifikation for produkter før indbygning 01.04.2011 01.04.2012
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 16069:2012 Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af polyethylenskum (PEF) - Specifikation 01.09.2013 01.09.2014
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14315-01:2013 Termisk isolering i byggeriet - Produkter af in situ-sprayet hårdt skum af polyurethan og polyisocyanurat - Del 1: Specifikation for skumsystemet før installation 01.11.2013 01.11.2014
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14318-01:2013 Termisk isolering i byggeriet - Produkter af in situ-injiceret hårdt skum af polyurethan og polyisocyanurat - Del 1: Specifikation for skumsystemet før installation 01.11.2013 01.11.2014
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14319-01:2013 Termisk isolering - Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer - Produkter af in situ-injiceret hårdt skum af polyurethan og polyisocyanurat - Del 1: Specifikation for skumsystemet før installation 01.11.2013 01.11.2014
Termiske isoleringsprodukter - M103 DS/EN 14320-01:2013 Termisk isolering - Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer - Produkter af in situ-sprayet hårdt skum af polyurethan og polyisocyanurat - Del 1: Specifikation for skumsystemet før installation 01.11.2013 01.11.2014
Tilslag - M125 DS/EN 14889-01:2006 Fibre i beton - Del 1: Stålfibre - definition, specifikation og overensstemmelse 01.06.2007 01.06.2008
Tilslag - M125 DS/EN 14889-02:2006 Fibre i beton - del 2: Polymerfibre - Definition, specifikation og overensstemmelse 01.06.2007 01.06.2008
Tilslag - M125 DS/EN 13242:2002 +A1:2007 Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder 01.01.2009 01.01.2010
Tilslag - M125 DS/EN 12620:2002 + A1:2008 Tilslag til beton 01.01.2009 01.01.2010
Tilslag - M125 DS/EN 13450:2002 Tilslag til jernbaneballast 01.10.2003 01.06.2004
Tilslag - M125 DS/EN 13043:2002 Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikale områder 01.07.2003 01.06.2004
Tilslag - M125 DS/EN 13055-01:2002 Lette tilslag - Del 1: Lette tilslag til beton, mørtel og cementmørtel 01.03.2003 01.06.2004
Tilslag - M125 DS/EN 13139:2002 Tilslag til mørtel 01.03.2003 01.06.2004
Tilslag - M125 DS/EN 13383-01:2002 Vandbygningssten - Del 1: Specifikation 01.03.2003 01.06.2004
Tilslag - M125 DS/EN 13055-02: 2004 Lette tilslag - Del 2: Lette tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandlinger samt til ubundne og bundne anvendelser undtagen beton, mørtel og injektionsmørtel 01.05.2005 01.05.2006
(tom) DS/EN 10343:2009 Steels for quenching and tempering for construction purposes - Technical delivery conditions 01.01.2010 01.01.2011
Træbaserede plader - M113 DS/EN 13986:2004 Træbaserede plader til konstruktionsbrug - Karakteristika, overensstemmelsesvurdering og mærkning 01.06.2005 01.06.2006
Varmeapparater - M129 DS/EN 14037-01:2003 Loftmonterede radiatorpaneler til vand med en temperatur under 120 grader ¢ªC - Del 1: Tekniske specifikationer og krav 01.02.2004 01.02.2005
Varmeapparater - M129 DS/EN 442-01:1995 Radiatorer og konvektorer - Del 1: Tekniske specifikationer og krav 01.12.2004 01.12.2005
Varmeapparater - M129 DS/EN 15821:2010 Saunaovne fyret med træbrændsel - Krav og prøvningsmetoder 01.07.2011 01.07.2012
Varmeapparater - M129 DS/EN 14785:2006 Rumopvarmere til boliger fyret med træpiller - Krav og prøvningsmetoder 01.01.2010 01.01.2011
Varmeapparater - M129 DS/EN 12809:2001 Kedler til fast brændstof - Nominel varmeydelse op til 50 KW - Krav og prøvningsmetoder 01.07.2005 01.07.2007
Varmeapparater - M129 DS/EN 1:1998 Oliekaminer med fordampningsbrænder og skorstenstilslutning 01.01.2008 01.01.2009
Varmeapparater - M129 DS/EN 13229:2001 Indsatser inklusive åbne kaminer til fast brændsel - Krav og prøvningsmetoder 01.07.2005 01.07.2007
Varmeapparater - M129 DS/EN 15250:2007 Langsomt opvarmende rumopvarmere fyret med fast brændsel - Krav og prøvningsmetoder 01.01.2008 01.01.2010
Varmeapparater - M129 DS/EN 12815:2001 Komfurer til fast brændsel - Krav og prøvningsmetoder 01.07.2005 01.07.2007
Varmeapparater - M129 DS/EN 13240:2001 Rumopvarmere fyret med fastbrændsel - Krav og prøvningsmetoder 01.07.2005 01.07.2007
Vejmaterialer M124 DS/EN 13108-07:2006 Vejmaterialer - Bituminøse blandinger - Materialespecifikation - Del 7: Drænasfalt asfalt (DA) 01.03.2007 01.03.2008
Vejmaterialer M124 DS/EN 13108-05:2006 Vejmaterialer - Bituminøse blandinger - Materialespecifikation - Del 5:Skærvemiks 01.03.2007 01.03.2008
Vejmaterialer M124 DS/EN 13108-06:2006 Vejmaterialer - Bituminøse blandinger - Materialespecifikation - Del 6: Støbeasfalt 01.03.2007 01.03.2008
Vejmaterialer M124 DS/EN 14023:2010 Bitumen og bituminøse bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener 01.01.2011 01.01.2012
Vejmaterialer M124 DS/EN 15322:2009 Bitumen og bituminøse bindemidler - Rammespecifikation for bituminøse cutbackbindemidler og fluxede bindemidler 01.06.2010 01.06.2011
Vejmaterialer M124 DS/EN 13924:2006 Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer for hårde vejbitumener 01.01.2010 01.01.2011
Vejmaterialer M124 DS/EN 13808:2005 Bitumen og bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner 01.01.2010 01.01.2011
Vejmaterialer M124 DS/EN 12591:2009 Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer for vejbitumener 01.01.2010 01.01.2011
Vejmaterialer M124 DS/EN 12273:2008 Vejmaterialer - Koldasfalt - Specifikationer 01.01.2009 01.01.2011
Vejmaterialer M124 DS/EN 12271:2006 Vejmaterialer - Behandling af vejoverflader - Krav 01.01.2008 01.01.2011
Vejmaterialer M124 DS/EN 13108-04:2006 Vejmaterialer - Bituminøse blandinger - Materialespecifikation - Del 4: Varmtrullet asfalt 01.03.2007 01.03.2008
Vejmaterialer M124 DS/EN 13108-03:2006 Vejmaterialer - Bituminøse blandinger - Materialespecifikation - Del 3: Pulverasfalt 01.03.2007 01.03.2008
Vejmaterialer M124 DS/EN 13108-02:2006 Vejmaterialer - Bituminøse blandinger - Materialespecifikation - Del 2: Asfaltbeton til meget tynde lag 01.03.2007 01.03.2008
Vejmaterialer M124 DS/EN 13108-01:2006 Vejmaterialer - Bituminøse blandinger - Materialespecifikation - Del 1: Asfaltbeton 01.03.2007 01.03.2008
Vejudstyr - M111 DS/EN 13282-01:2013 Hydrauliske bindemidler til vejbygning - Del 1: Hurtigt hærdende hydrauliske bindemidler til vejbygning - Sammensætning, specifikationer og overensstemmelseskriterier 01.11.2013 01.11.2014
Vejudstyr - M111 DS/EN 12899-03:2007 Stationære, vertikale vejtrafikskilte - Del 3: Reflekspæle og retroreflektorer 01.01.2009 01.01.2013
Vejudstyr - M111 DS/EN 12966-01: 2005 + A1:2009 Vejudstyr. Vertikale vejtrafikskilte. Variable tavler 01.08.2010 01.08.2010
Vejudstyr - M111 DS/EN 1463-01:2009 Vejudstyr - Retroflekterende færdselssøm - Del 1: Produktkrav 01.01.2010 01.01.2011
Vejudstyr - M111 DS/EN 1317-05:2007 Vejudstyr - Passive sikkerhedsforanstaltninger - Del 5: Produktkrav, holdbarhed og evaluering af overensstemmelse 01.04.2009 01.01.2011
Vejudstyr - M111 DS/EN 1423:1997 Vejudstyr - Vejafmærkningsmateriale - Efterstrømningsmateriale - Glasperler, friktionsmaterialer samt en blanding heraf 01.05.2004 01.05.2005
Vejudstyr - M111 DS/EN 40-04:2005 Belysningsmaster - Del 4: Specifikation for armerede og forspændte belysningsmaster af beton 01.10.2006 01.10.2007
Vejudstyr - M111 DS/EN 12676-01:2000 Vejudstyr - Blændskærme - Del 1: Krav og egenskaber 01.02.2004 01.02.2006
Vejudstyr - M111 DS/EN 12352:2006 Vejudstyr. Udstyr til trafikstyring. Advarsels- og sikkerhedslys 01.02.2007 01.02.2008
Vejudstyr - M111 DS/EN 12368:2006 Vejudstyr. Udstyr til trafikstyring. Gadesignaler 01.02.2007 01.02.2008
Vejudstyr - M111 DS/EN 40-07:2002 Belysningsmaster - Del 7 - Specifikation for belysningsmaster af fiberforstærket polymerkomposit 01.10.2003 01.10.2004
Vejudstyr - M111 DS/EN 40-06:2002 Belysningsmaster - Del 6: Krav til belysningsmaster af aluminium 01.02.2003 01.02.2005
Vejudstyr - M111 DS/EN 40-05:2002 Belysningsmaster - Del 5: Krav til belysningsmaster af stål 01.02.2003 01.02.2005
Vejudstyr - M111 DS/EN 12899-01:2007 Stationære, vertikale vejtrafikskilte - Del 1: Stationære skilte 01.01.2009 01.01.2013
Vejudstyr - M111 DS/EN 12899-02:2007 Stationære, vertikale vejtrafikskilte - Del 2: Transilluminerede trafikheller 01.01.2009 01.01.2013
Vejudstyr - M111 DS/EN 14388: 2005 Trafikstøjsreducerende udstyr - Specifikationer 01.05.2006 01.05.2007
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 492:2004 Skifre af fiberarmeret cement samt fittings - Produktspecifikation og prøvningsmetoder 01.01.2006 01.01.2007
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 14411:2003 Keramiske fliser - Definitioner, klassifikation, karakteristika og mærkning (ISO 13006:1998, modified) Anneks ZB 01.01.2008 01.01.2009
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 13964:2004 Nedhængte lofter - Krav og prøvningsmetoder 01.01.2005 01.07.2007
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 438-07:2005 Højtrykslaminater til dekoration - Plader af hærdelig harpiks (normalt kaldt laminater) - Del 7: Kompakt laminat og HPL kompositpaneler til indvendige og udvendige vægge og til loftbehandling 01.11.2005 01.11.2006
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 14915:2006 Massiv træbeklædning til indvendig og udvendig brug - Karakteristika, evaluering og overensstemmelse 01.06.2007 01.06.2008
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 14782:2006 Selvbærende tyndplader til tag- og vægbeklædning 01.11.2006 01.11.2007
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 13245-02:2008 Plast - Hårde PVC-profiler (PVC-U) til byggeudstyr - Del 2: PVC-U-profiler og PVC-UE-profiler til indvendig og udvendig væg- og loftsbeklædning 01.07.2010 01.07.2012
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 14509:2007 Dobbeltsidede metalbelagte selvbærende sandwichpaneler - Fabriksfremstillede produkter - Specifikationer 01.01.2009 01.10.2010
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 1013:2012 Profilerede lysgennemskinnelige enkeltlagsplader af plast til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter Krav og prøvningsmetoder 01.09.2013 01.09.2014
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 15102:2007 Vægbeklædning til dekorationsbrug - Rulle- og pladeform 01.01.2010 01.01.2011
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 14783:2006 Fuldt understøttede tyndplader og bånd til tag- og vægbeklædning 01.07.2007 01.07.2008
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 494:2004 + A3:2007 Profilerede plader af fiberarmeret cement samt tilbehør til tagbeklædning - Produktspecifikation og prøvningsmetoder 01.01.2008 01.01.2009
Væg- og loftsbeklædninger - M121 DS/EN 16153:2013 Lysgennemskinnelige (transparente) flade polycarbonatplader til flerlagsvægge til indvendige og udvendige tage, vægge og lofter - Krav og prøvningsmetoder 01.01.2014 01.01.2015
DS/EN 10088-04:2009 Stainless steels - Part 4: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for construction purposes 01.02.2010 01.02.2011
DS/EN 10088-05:2009 Stainless steels - Part 5: Technical delivery conditions for bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for construction purposes 01.01.2010 01.01.2011
DS/EN 331:1998 Manuelt betjente kuglehaner og lukkede koniske toldehaner til gasinstallationer i bygninger 01.09.2011 01.09.2012
DS/EN 14846:2008 Bygningsbeslag - Låse og smæklåse - Elektromekanisk betjente låse og slutblik - Krav og prøvningsmetoder 01.09.2011 01.09.2012
DS/EN 15368:2008+A1:2010 Hydrauliske bindere til ikke-bærende anvendelser - Definition, specifikationer og overensstemmelseskriterier 01.09.2011 01.09.2012
DS/EN 15814:2011 Polymermodificerede bituminøse tætte belægninger - Definitioner og krav 01.08.2013 01.08.2014
DS/EN 15651-02:2012 Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangarealer - Del 2: Fugemasser til glasfuger 01.07.2013 01.07.2014
DS/EN 15651-03:2012 Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangarealer - Del 3: Fugemasser til sanitetsfuger 01.07.2013 01.07.2014
DS/EN 15651-04:2012 Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangarealer - Del 4: Fugemasser til gangarealer 01.07.2013 01.07.2014
DS/EN 15732:2012 Letvægtsfyld og isoleringsprodukter til byggeri - Produkter af lette tilslag af ekspanderet ler 01.08.2013 01.08.2014
DS/EN 15651-01:2012 Fugemasser til ikke-bærende brug i samlinger i bygninger og gangarealer - Del 1: Fugemasser til facadeelementer 01.07.2013 01.07.2014