Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Aktuelt
Markedsovervågning
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

Brand - europæiske regler

Harmonisering på brandområdet
Som et led i gennemførelsen af byggevareforordningen harmoniseres tekniske bestemmelser og prøvninger også på området for brand.

Kommissionsbeslutninger
Kommissionen har, efter høring af Det Stående Byggeudvalg, offentliggjort en række beslutninger vedrørende:

  • Byggevarers reaktion mod brand
  • Byggevarers brandmodstandsevne
  • Byggevarer, som er undtaget for yderligere brandprøvning (CWFT, classified without further testing)
  • Byggevarer af klasse A, som ikke bidrager til brand.

Du finder mere information om de enkelte punkter i menuen til venstre.

Dokumentation af byggevarers og bygningsdeles brandmæssige egenskaber
Til brug for byggesagsbehandlingen kan kommunalbestyrelsen efter byggeloven og bygningsreglementet kræve dokumentation for, at byggevarer og bygningsdele overholder gældende bestemmelser, herunder også på brandområdet.

Denne dokumentation kan bl.a. ske på baggrund af gældende kommissionsbeslutninger vedrørende brand.

Henvisninger til europæiske regler
Der er henvisninger til både det europæiske klassifikationssystem og europæiske brandstandarder i vejledningen til brandbestemmelserne i Bygningsreglement 2010 - "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 (PDF)".