Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

REACH - Kemikalielovgivning i EU

KEMIKALIER I BYGGEVARER

REACH er betegnelsen for EU’s forordning omhandlende registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier i EU. Forordningen trådte i kraft den 1. juni 2007 med henblik på strømlining og forbedring af tidligere lovgivningsmæssige rammer for kemikalier i EU.

Formålet med REACH er, at få registreret og dokumenteret brugen af kemiske stoffer i EU's medlemslande samt give virksomheder og myndigheder en mere grundlæggende viden om kemiske stoffer. REACH indfører princippet om ”No data - No market”. Herefter må man ikke længere markedsføre et stof, hvis man ikke kender til stoffets indvirkning på sundhed og miljø.

Resultatet af REACH vil være en øget viden om kemiske stoffer såvel på arbejdspladser som i almindelige dagligdagssammenhænge. Dermed sigter REACH mod, at forbedre både arbejdsforhold, forbrugersikkerhed og miljøbeskyttelse.

Registrering af kemikalier til REACH

Fra den 1. juni 2008 stilles der krav om registrering af kemikalier til det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA. Det betyder, at du skal undersøge, om din virksomhed har registreringspligt. Først skal stoffet præregistreres til ECHA, hvilket foregår fra den 1. juni 2008 til den 1. december 2008. Herefter skal kemikaliet endeligt registreres, hvilket sker trinvist over 10 år med første deadline i 2010.

Registreringspligten gælder for virksomheder, der producerer kemiske stoffer eller importerer kemiske stoffer til EU i mængder over 1 ton, uanset om det er som enkeltstof eller som en del af et kemisk produkt. For forarbejdede artikler gælder registreringspligten for stoffer, der er beregnet til at blive frigivet under brug.

Byggevarer kan derfor, som mange andre produkter, være omfattet af registreringspligten under REACH. Det betyder, at virksomheder der producerer, importerer, distribuerer eller bruger kemiske stoffer og produkter, skal være opmærksomme på, hvilke krav der stilles til registrering og dokumentation af kemikalier.

Krav om deklarering af særligt farlige stoffer

En anden del af REACH er den såkaldte godkendelsesordning for særligt farlige stoffer. Kemikalieagenturet har den 28. oktober 2008 udsendt den første kandidatliste til godkendelsesordningen. Listen indeholder 15 udvalgte stoffer. Leverandører af varer, der indeholder disse stoffer, har pligt til at give information herom til deres kunder.

For yderligere information omkring REACH og produktregistrering se i øvrigt Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet eller Det Europæiske Kemikalieagentur.