Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Markedsovervågning af trægulve: Erfaringer fra felten

22.10.2014
Tarketts oplevelser med at blive kigget i kortene.


"Vi følte, vi havde rigtig meget styr på tingene, og som producent arbejdede vi igennem en længere periode med at forberede de nye retningslinjer for CE-mærkningen. Men som andre producenter har vi været lidt usikre på, om vi tolkede og havde forstået forordningens regler korrekt."

Sådan konkluderer Jørgen Baden, som er Technical Manager hos Tarkett Danmark. Ordene falder, efter at virksomhedens danske division er blevet kigget efter i sømmene af Energistyrelsen i forbindelse med kontrolindsatsen med fokus på trægulve.

Tarkett er en af verdens største gulvproducenter. Virksomhedens 28 fabrikker producerer gulvbelægning svarende til 53.000 fodboldbaner om året.

"Markedskontrollen har efterfølgende givet os en stor tryghed, så der nu er større klarhed omkring CE-mærkningen og den bagvedliggende dokumentation. Under processen havde vi kun en enkelt ting, der skulle justeres på vores DoP-ydeevnedeklaration. Det viste sig, at en enkelt test fra en af vores under leverandører ikke var udført at et notificeret organ. Testen blev straks omgjort. Som producent skal vi have en DoP-ydeevnedeklaration på alle vores produkter og via en såkaldt ITT-rapport dokumentere de forskellige produktegenskaber. Så markedskontrollen var en kærkommen lejlighed til at få gennemgået al dokumentation – også fra alle vores underleverandører", siger Jørgen Baden, Technical Manager hos Tarkett Danmark.

Kontrollen af Tarkett skete på baggrund af den stramning af Byggevareforordningen der trådte i kraft 1. juli 2013, som en videreudvikling af de regler der i mange år var gældende i Byggevaredirektivet. Stramningen medfører, at den producent, der anbringer et CE-mærke på en byggevare, påtager sig ansvaret for, at ydeevnen, som fremgår af CE-mærket, er i overensstemmelse med virkeligheden. I praksis betyder det, at producenten skal stå på mål for sin salgskæde og sine produkter.

Processen omkring markedskontroller er, at der indledningsvist iværksættes en informationskampagne, hvor alle aktører i forsyningskæden varsles. Derefter udtages et antal forhandlere til kontrol, som foregår ved, at en auditør fra Dansk Standard møder uanmeldt op og tjekker, at varen er CE-mærket korrekt. Efter kontrolbesøget sendes en partshøring til producenten, som derefter skal forsyne markedskontrollen med hele den tekniske dokumentation.

Tarkett var i tæt dialog med Dansk Standard for at sikre, at virksomheden lever fuldt ud op til lovgivningen.

"Som den udfarende del af kontrollen lægger vi i samarbejde med Energistyrelsen stor vægt på at have en god og konstruktiv dialog med virksomhederne. Det er min erfaring, at langt de fleste virksomheder gør sig umage for at leve op til kravene. Ofte er det kun præciseringer, der skal til, for at alle aspekter omkring mærkning og dokumentation falder på plads. Og det er jo også i virksomhedernes egen interesse. CE-mærkning er lovgivning – ikke frivilligt. Er der ikke styr på sagerne, risikerer virksomheden derfor at blive mødt med påbud om at bringe forholdene i orden eller trække produktet tilbage. I enkelte tilfælde afsluttes sagerne med en politianmeldelse og bøde for de konstaterede overtrædelser", siger Jens G. Rasmussen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

At dialog er den foretrukne tilgang bekræftes af den samlede opgørelse af kontrolindsatsen for trægulve. Af de 24 sager, som Energistyrelsen har foretaget i kontrolperioden, gik 8 rent igennem uden anmærkninger; 13 blev løst og lukket under partshøringen, mens de sidste3 endte med påbud om at bringe forholdene i orden. Der blev videregivet 4 sager til politiet med bødeforlæg for de konstaterede overtrædelser. Ingen sager fik påbud om at stoppe salg og markedsføring, idet de 3 påbud om at bringe forholdene i orden alle blev imødekommet.

I Tarkett har man valgt at bruge kontrollen af trægulve som afsæt for finjustering af dokumentation og procedurer.

"For os blev kontrollen en god anledning til at få tjekket op på vores underleverandører og gennemgået alle afprøvninger/tests, som nu er fuldt opdaterede. Desuden har vi indført en systematik for at få fornyet alle afprøvninger/tests hvert femte år", siger Robert Petersson, Product Manager Director ved Tarketts trægulvsfabrik i Sverige.

Han fortsætter:

"Vi har lært, at vi ikke kan tage for givet, at vores underleverandører har styr på dokumentationen. Den store ændring for os har været at få klarhed over krav til indhold og struktur i Ydeevnedeklarationen (DoP). Markedskontrollen af trægulve har smittet af på vores øvrige produkter, så nu har vi helt styr på formen. Den øvelse, vi har været igennem med leverandørkæden på trægulve, gentager vi nu for vinyl og laminat. I Sverige gennemføres også markedsovervågning i stil med den danske og skulle de svenske myndigheder (Boverket) gennemføre en markedsovervågning på vores produkter, føler vi os godt rustet. De tilpasninger, som vi har gennemført i Danmark, har vi nemlig også implementeret på de øvrige europæiske markeder, vi agerer på."