Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Ny opdateret liste over standarder vedrørende obligatorisk CE-mærkning

10.12.2007

Som en følge af de mange medlemslande i EU har Europa-Kommissionen truffet den beslutning, at den annonce der bringes i EU-tidende og som offentliggør listen over de harmoniserede byggevarestandarder, ikke længere bringes på alle sprog med alle datoer.

Fremover bringes kun referencerne til de standarder der harmoniseres under Byggevaredirektivet. Datoerne vil i stedet blive bragt i Kommissionens Nando-database, som så løbende opdateres.
Da arbejdsopgaven er krævende med ca. 100 nye referencer, vil Nando-databasen først blive opdateret ultimo december og herefter vil vi forny listen som også findes her på Byggevareinfo.dk, således at man kan slå op under en byggevare og hurtigt se datoen for hvornår den pågældende byggevare skal eller skulle være CE-mærket.


Link til Nando-databasens liste over standarder og datoer der vedrører Byggevaredirektivet