Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Ros til www.byggevareinfo.dk

01.06.2007

Erhvervs- og byggestyrelsen afholdt for nylig en konference, der satte fokus på, hvordan det kan gøres lettere for bygge­branchen at importere og eksportere byg­gematerialer ved at fjerne barriererne for samhandel over landegrænserne.

Konferencen var arrangeret i samarbejde med Konkurrencestyrelsen og havde flere af organisationerne fra byggeområdet, myndighederne og et par af de store entreprenører på talerstolen. Alle indlæg bar præg af, at vi befinder os i en overgangsfase mellem det gamle danske og det europæiske normsystem, der er underlagt Byggevaredirektivet.

De to entreprenører NCC og M.T. Højgård gav udtryk for, at det kunne være svært at overskue den gældende lov i de enkelte lande.

NCC fortalte, at det for dem som skandinavisk koncern var svært at forstå, at for eksempel et plastrør skal udstyres med en separat godkendelse i hvert enkelt land. De var usikre på, hvad der var lovkrav, og hvad der bare var ”god tradition”.

Indlægsholderne fra Dansk Byggeri og myndighederne mente, at en bestem­melse skulle fjernes, hvis der var tvivl om, at den var en hindring for den frie handel. Repræsentanten fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører var mere tilbage­holdende. Han mente ikke, at de erfarin­ger, man har opbygget i Danmark gennem årtier skulle kastes væk, førend det var undersøgt i det enkelte tilfælde, om den europæiske standard på området egnede sig til de danske forhold og materialer.

Der var bred opbakning til, at man skulle kunne købe specifik rådgivning om import og eksport af byggevarer. I den forbindelse blev der uddelt stor ros til hjemme­siden www.byggevareinfo.dk, som skal gøre det lettere at bruge udenlandske byggematerialer og at eksportere dansk producerede materialer. NCC understregede sagde: ” Vi har prøvet den, og den virker”.