Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Orientering om markedsovervågning af tagpap

27.05.2009

Baggrund

Fra november 2008 til februar 2009 gennemførte Erhvervs- og Byggestyrelsen en markedsovervågning af tagpap på det danske marked. Formålet var at undersøge, om de forhandlede tagpapper var CE-mærket, og teste tagpappens brandegenskaber.

Overvågningen omfattede 14 uanmeldte besøg hos forskellige forhandlere, blandt andet internetforhandlere, grossister og byggemarkeder. Besøgene blev gennemført af Teknologisk Institut (TI) på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ved besøgene blev det undersøgt, om tagpappen var CE-mærket, og dokumentationen for CE-mærkningen blev kontrolleret for korrekte og fyldestgørende oplysninger.

Der blev udtaget 10 forskellige tagpapper (både over- og underpap) til brandprøvninger hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Formålet med brandprøvninger var at undersøge, hvorvidt tagpapperne levede op til de nationale brandkrav.

Resultat

Ved alle besøgene blev Teknologisk Institut positivt modtaget og oplevede samarbejdsvilje og interesse i at opfylde kravene til CE-mærkning. Besøgene viste dog samtidig, at forhandlerne ikke har den nødvendige viden om kravene til CE-mærkning og ikke er klar over, at såvel producent som forhandler er ansvarlige for CE-mærkningen. Der var heller ikke den nødvendige viden om reglerne for markedsføringen af tagpap, herunder tagpappens anvendelsesmuligheder, såfremt tagpappen ikke lever op til de danske brandkrav.

Hos ingen af de 14 forhandlere var alle forhold i orden. Tagpappen var enten uden nogen form for CE-mærkning, eller også var CE-mærkningen mangelfuld. Vigtige oplysninger om for eksempel brandegenskaber manglede, og tagpappens markedsførte anvendelsesmuligheder var nogle steder ulovlig. Markedsovervågningen viste dog også, at to danske tagpap-producenter ud af i alt ti producenter, havde korrekt CE-mærkning med alle krævede oplysninger på emballagen.

Resultaterne fra brandprøvningerne viste, at de CE-mærkede tagpapper lever op til de nationale brandkrav. Tre ud af fire ikke-CE-mærkede tagpapper dumpede imidlertid brandprøvningen. Erhvervs- og Byggestyrelsen har over for hver enkelt forhandler givet tilbagemelding på resultatet af markedsovervågningen. Forhandlerne har alle skulle dokumentere over for Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de bringer de ulovlige forhold i orden. En forhandler er blevet politianmeldt.

Markedsovervågningsinstrumentet har vist sig at være et effektivt bidrag til at sikre sunde og sikre byggevarer.