Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Markedskontrol af byggevarer i 2017

07.04.2017
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen gennemfører i 2017, en bred markedskontrolindsats rettet imod fabrikanter, importører og distributører af byggevarer, som er omfattet af en harmoniseret standard.

Som opfølgning på styrelsens informationsindsats ”Kend din Byggevare”, som blev lanceret 1. november 2016, gennemfører styrelsen nu en bred markedskontrol af byggevarer.

Baggrunden for markedskontrollen er, at det tidligere har vist sig, at mange fabrikanter af byggevarer har udfordringer med korrekt udfyldte ydeevnedeklarationer og CE-mærker.

Derudover er der blandt byggebranchens aktører forskellige opfattelser af, hvad CE-mærkningen af byggevarer betyder, og hvornår en byggevare skal CE-mærkes. En undersøgelse foretaget af styrelsen i 2016 peger fx på, at der i branchen hersker en udbredt misforståelse om, at CE-mærket på byggevarer kan opfattes som et kvalitetsstempel eller en egentlig godkendelse af byggevaren.

Styrelsen har over en længere periode gennemført en bred informationsindsats, bl.a. med fokus på de krav, der gælder for fabrikanter, importører og distributører af byggevarer. Denne indsats bliver nu fulgt op af en bred markedskontrol i 2017.

Læs mere om markedskontrollen og kravene til CE-mærkning på www.Kenddinbyggevare.dk

”Kend din byggevare”, er resultatet af et bredt samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og en række af byggebranchens parter og offentlige myndigheder.

TBST-2016-Kend-din-byggevare-Illustration-Markedskontrol.png