Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Proaktiv markedskontrol af bærende stålkonstruktioner (EN 1090)

15.03.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har gennemført en proaktiv markedskontrolindsats af bærende stålkonstruktioner, dvs. byggevarer omfattet af den harmoniserede standard EN 1090-1 - Udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner.

Kontrollen omfattede carporte, altaner, stålhaller og konstruktionsdele til større byggerier.

Indsatsen har vist, at de fleste af de kontrollerede virksomheder har det nødvendige certifikat for at producere 1090-byggevarene, ligesom de fleste byggevarer har ydeevnedeklaration og CE-mærke.

Indsatsen viste dog også nogle udfordringer. Der er for eksempel generelt problemer med at deklarere ydeevnerne korrekt i ydeevnedeklarationen og CE-mærket. Enkelte byggevarer havde ikke certifikat og/eller manglende ydeevnedeklaration og CE-mærkning.

Afsluttende rapport

Styrelsens afsluttende rapport om EN 1090-indsatsen, beskriver erfaringerne fra indsatsen og de forhold, som virksomhederne skal være særligt opmærksomme på. Rapporten giver en mere detaljeret information om, hvad virksomhederne og branchen kan lære ud fra markedskontrollen, herunder også om de specifikke typer af fejl og mangler.

Rapporten er sendt til brancheorganisationer og alle de godt 700 danske virksomheder, som vurderes at producere EN 1090-byggevarer. Disse virksomheder medtog forud for kontrolindsatsen et brev om kontrollen og informationsmateriale.

Hovedparten af problemstillingerne kendes også fra andre byggevarer. Derfor er ”Kend din byggevare” informationsmaterialet også relevant for producenter, importører og distributører af bærende stålkonstruktioner. Der er også udarbejdet vejledning til entreprenører, rådgivere og bygherrer.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen følger i foråret 2017 op på indsatsen med udvalgte yderligere kontroller af bærende stålkonstruktioner.

Yderligere information:

Rapport om EN 1090 kontrolindsats

Thumbnails_EN1090-markedskontrol-rapport_web.png

EN 1090 - temaside og faktaark

Thumbnails_Faktaark_web_575

Kend din byggevare - temaside og vejledninger

Thumbnails_Kend-din-byggevare_web

Ny kontrolindsats – brev til virksomhederne

Thumbnails_EN1090-markedskontrol-brev_web