Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Kend din byggevare

30.11.2016
Med to nye vejledninger stiller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skarpt på kravene til byggevarer og på de forpligtigelser der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres, sælges og anvendes i dansk byggeri og anlægsarbejde.

Op mod 80 % af alle byggevarer skal CE-mærkes. Men hvad betyder CE-mærket? Og hvilke krav er der til byggevarer i Danmark – herunder til genbrugte byggevarer, som vinder mere og mere frem i disse år?

Svaret på disse – og mange andre – spørgsmål kan byggebranchens aktører nu finde i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nye vejledning ’Kend din byggevare’, som du finder på www.kenddinbyggevare.dk.

Vejledningen udkommer i to versioner – én til fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og én til bygherrer, rådgivere og entreprenører. Vejledningen ledsages af en række faktaark og en letlæselig brochure målrettet lægmand.

Baggrunden er, at der blandt byggebranchens aktører er forskellige opfattelser af, hvad CE-mærkningen af byggevarer betyder og hvornår en byggevare skal CE-mærkes.

En ny undersøgelse foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen peger f.eks. på, at der i branchen hersker en udbredt misforståelse om, at CE-mærket kan opfattes som et kvalitetsstempel eller en egentlig godkendelse af byggevaren.

CE-mærket er hverken et kvalitetsmærke eller en godkendelse

Faktum er, at CE-mærket alene sikrer, at byggevarernes egenskaber er deklareret på en ensartet måde, og at byggevaren er produceret ved brug af en harmoniseret standard eller en frivillig europæisk teknisk vurdering (ETA). Hermed kan byggevarerne frit handles mellem EU-landene uden nye krav om national prøvning eller godkendelse.

Kravet om CE-mærkning følger af EU’s byggevareforordning, når en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard for byggevaretypen eller en ETA for den konkrete byggevare.

Nationale bestemmelser kan stille særlige krav til byggevaren

CE-mærket fortæller derimod ikke noget om, hvorvidt byggevaren er egnet til en bestemt anvendelse i byggeriet. Derfor findes nationale byggebestemmelser, som stiller særlige krav til en bestemt byggevare i forhold til den konkrete anvendelse af byggevaren i det byggeri eller anlægsarbejde, den indgår i.

De nationale byggebestemmelser eksisterer blandt andet, fordi de geologiske og klimatiske forhold varierer en del på tværs af de europæiske lande. I Danmark har de nationale regler udspring i Byggeloven, som giver mulighed for – via bygningsreglementet – at stille konkrete nationale krav til byggeriet.

De nye vejledninger er resultatet af et bredt samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og en række af byggebranchens parter og offentlige myndigheder: Arbejdsgiverne, Arbejdstilsynet, Branchehuset, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Standard, Danske Ark, Danske Byggecentre, ETA-Danmark, FRI, Miljøstyrelsen, Tekniq, Teknologisk Institut og Vejdirektoratet.