Forside
KEND DIN BYGGEVARE
Markedsovervågning
CE-Mærkning af byggevarer
EN 1090 Temaside
Standarder
English
 

 

Markedskontrol af byggevarer, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 1090-1 for bærende stål- og aluminiumskonstruktioner

17.03.2016

Markedskontrol af byggevarer iht. EN 1090-1

Trafik- og Byggestyrelsen overvåger løbende markedet for byggevarer. Det gør vi, så danske virksomheder og forbrugere har adgang til sikre og sunde byggevarer handlet i fair konkurrence.

Som et led i denne overvågning vil vi - i samarbejde med Dansk Standard - kontrollere, om byggevarer, der er omfattet af den harmoniserede europæiske standard EN 1090-1 for bærende stål- og aluminiumskonstruktioner, opfylder de gældende regler om CE-mærkning.

Måske kommer vi på kontrolbesøg hos dig

I april og maj 2016 besøger vi et antal virksomheder og byggepladser.
Vi kontrollerer bl.a., om byggevarerne er korrekt CE-mærket, har en ydeevnedeklaration, og om anden påkrævet dokumentation og certifikater er i orden.

Har du modtaget vores informationsbrev?

Har du modtaget vores informationsbrev om den kommende markedskontrol, er det fordi din virksomhed er fremsøgt som fabrikant, importør eller distributør af stålprodukter ved hjælp af branchekoder. Du kan derfor godt have modtaget brevet, selvom du ikke er fabrikant, importør eller distributør af bærende stål- og aluminiumskonstruktioner jf. EN 1090-1. Det vil vi tage højde for, i forbindelse med den konkrete markedskontrol således, at vi kun besøger de virksomheder, der markedsfører og sælger EN 1090-1-produkter.

Informationsindsats

Som et led i markedskontrollen, har Trafik- og Byggestyrelsen udarbejdet syv faktaark og en temaside om EN 1090-1. Formålet er, at give dig som fabrikant, importør, distributør og forhandler en kort introduktion til standarden, samt information om markedskontrollen i 2016. Besøg temasiden her og download faktaarkene her.